De gedwongen overplaatsing naar de Semnan-gevangenis, meer dan 200 km ten oosten van haar geboorteplaats Teheran, is een strafmaatregel tegen de gevangene. De rechterlijke macht van het regime beschuldigt haar ervan vanuit de gevangenis te hebben geprotesteerd tegen de dictatuur in Iran.

De detentieomstandigheden in de Semnan-gevangenis zijn zelfs nog onmenselijker dan die in Teheran. Politieke gevangenen worden samen met gewone gevangenen vastgehouden in de Iraanse provinciale gevangenissen en worden herhaaldelijk onderworpen aan gewelddadige aanvallen. Daarnaast zijn er geen of onvoldoende beschermingsmaatregelen tegen besmetting met het coronavirus.

In de afgelopen maanden zijn verschillende politieke gevangenen uit de Evin-gevangenis in Teheran met geweld overgebracht naar detentiecentra in afgelegen provincies. Dergelijke represailles zijn bedoeld om de gevangenen te straffen en hun berouw te laten uiten, en om het contact met hun familieleden of juridische raadsman nog moeilijker te maken.

Mensenrechtenactivisten hebben de VN opgeroepen de detentieomstandigheden en de gezondheidstoestand van de gedwongen herplaatste gevangenen te onderzoeken en effectief te werken aan de vrijlating van politieke gevangenen.

Maryam Akbari Monfared is een tegenstander van de doodstraf en heeft bij verschillende gelegenheden publiekelijk geprotesteerd tegen mensenrechtenschendingen in Iran. Ze werd eind december 2009 gearresteerd en in mei 2010 veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf. Het vonnis tegen haar was onder meer gebaseerd op het feit dat ze contact had met familieleden die behoorden tot de Iraanse verzetsbeweging tegen de dictatuur.

De 44-jarige moeder van drie kinderen zit sinds eind 2009 in de Evin-gevangenis in Teheran. Ze lijdt onder meer aan reumatoïde artritis en een schildklieraandoening. Ondanks talloze verzoekschriften en borgtocht heeft ze nooit verlof gekregen, hoewel ze er wel recht op zou hebben na het uitzitten van meer dan de helft van haar straf. De eerste jaren van haar detentie mocht ze haar drie dochters helemaal niet zien, daarna mocht ze alleen de gevangenis bezoeken. Hun jongste dochter Sara was drie toen Maryam Akbari Monfared gevangen werd gezet.

Tijdens haar gevangenschap werd Maryam Akbari Monfared herhaaldelijk onderworpen aan represailles van de gerechtelijke autoriteiten voor het eisen van een officieel onderzoek naar de massa-executies van duizenden politieke gevangenen in Iran in de zomer van 1988. Haar broers en zussen waren onder de doden.

In oktober 2016 diende Maryam Akbari Monfared een formele klacht in bij het parket en schreef vervolgens talloze brieven met het verzoek om informatie over het lot en de verblijfplaats van vele duizenden politieke gevangenen, waaronder twee van haar broers en zussen die in de zomer van 1988 werden geëxecuteerd. Zij eist een officieel onderzoek naar het bloedbad van 1988, de locatie van de massagraven waarin de lichamen van de gevangenen werden begraven en de identiteit van de daders.

Mensenrechtengroeperingen, waaronder Amnesty International, hebben bij verschillende gelegenheden opgeroepen tot de onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van Maryam Akbari Monfared omdat haar veroordeling gebaseerd is op willekeurige inmenging in haar privacy, gezinsleven en correspondentie. De intimidatie en vervolging van familieleden van Iraanse politieke gevangenen die in 1988 werden geëxecuteerd, moet stoppen omdat ze recht hebben op waarheid, gerechtigheid en genoegdoening.