11 maart 2021, Mensenrechtenraad – Genève
De vertegenwoordigers van de VS, Canada, Nederland, Duitsland, Denemarken, Frankrijk, Australië, België, Groot-Brittannië, Nieuw-Zeeland en Ierland hebben hun zorgen geuit over de ernstige schending van de mensenrechten en de onderdrukking van opstanden door het regime van de moellahs in Iran. De vertegenwoordigers zeiden tijdens de zitting van de Mensenrechtenraad onder meer het volgende:

 

De VS: We zijn erg bezorgd over de schending van de mensenrechten in Iran. We herhalen de zorgen van de speciale rapporteur over de willekeurige en onrechtvaardige aanhoudingen door het Iraanse regime, o.a. de arrestatie van Amerikaanse burgers en duizenden Iraniërs tijdens de protesten van 2018 en 2019. De arrestanten worden in de gevangenis onder erbarmelijke toestanden blootgesteld aan het coronavirus.

Canada: Canada is nog steeds bezorgd over de hoge aantallen executies, die vooral toegepast worden op kinderen en betogers. Drukte in onhygiënische gevangenissen, zeker tijdens de coronapandemie, en de voortdurende in de wet vastgelegde discriminatie van, en acties tegen vrouwen en minderheden, de schending van de rechten op vrijheid van meningsuiting en de willekeurige arrestaties en martelingen zijn zorgwekkend.
Canada blijft zich inzetten om druk uit te oefenen op het Iraanse regime inzake de mensenrechtenschendingen. Canada streeft ook naar gerechtigheid en verantwoording door het Iraanse regime over het neerhalen van een Oekraïens vliegtuig. Het Iraanse regime moet deze tragedie compenseren.

Nederland: De algemene toestand van de mensenrechten in Iran is nog steeds kritisch. Een onafhankelijk en zuiver onderzoek naar de gewelddadige houding van het Iraanse regime tegenover de protesten van november 2019 is noodzakelijk. We willen alle daders van deze misdaad verantwoordelijk stellen.


Duitsland: We zijn bezorgd over schendingen van de mensenrechten in Iran. Wij veroordelen het hoge aantal executies, waaronder de executie van jongeren en minderheden. We roepen het Iraanse regime op om met dit beleid te stoppen.
Net als de speciale rapporteur zijn we bezorgd dat er geen geldig onderzoek is ingesteld naar het buitensporige gebruik van geweld tegen demonstranten tijdens de protesten van 2019.

Denemarken: We zijn ernstig bezorgd over de lot van arrestanten tijdens de protesten in 2019, o.a. vanwege de toepassing van de doodstraf, het ontbreken van een eerlijk proces en de rapporten over martelingen en gedwongen bekentenissen.
We zijn ook bezorgd over de doodstraf, zelfs voor kinderen, en de discriminatie van vrouwen en meisjes.


Frankrijk: We willen dat er een einde komt aan discriminatie van en geweld tegen vrouwen en meisjes in Iran. De willekeurige arrestaties en schending van de principes van een eerlijk proces moeten stoppen. Er moet een einde komen aan de willekeurige executies, vooral die van kinderen.

 

Australië: De trend van het voortzetten van executies van kinderen in Iran is erg zorgelijk. Het Iraanse regime moet respect hebben voor het verdrag over de rechten van kinderen, het lastig vallen van mensenrechtenactivisten en hun familie stoppen en een einde maken aan de discriminatie jegens etnische en religieuze minderheden.

België: We maken ons zorgen over 89 kinderen die op hun executie wachten. Het regime van Iran moet een einde maken aan de doodstraf, vooral voor betogers, repressie op mensenrechtenactivisten stoppen en discriminerende wetten tegen vrouwen opheffen.

Groot-Brittannië: Het regiem van Iran schendt nu nog steeds de rechten van de mens en ze gaan door met geweld gebruiken tegen betogers, willekeurige arrestaties en hoge aantallen executies. Het Iraanse regime moet stoppen met discriminatie van vrouwen en meisjes en het lastigvallen van minderheden.

Nieuw-Zeeland: We zijn onder alle omstandigheden tegen de doodstraf. Het Iraanse regime past de doodstraf toe in vele gevallen. Veroordelingen op basis van gedwongen bekentenissen baren ons zorgen. Het lastig vallen en arresteren van advocaten en journalisten en discriminatie tegen minderheden moeten stoppen.

Ierland: Het regiem van Iran schendt het recht op vrijheid van meningsuiting, vergadering en bijeenkomst. We veroordelen de toepassing van de doodstraf, vooral op kinderen, ten strengste en we maken ons zorgen over discriminatie jegens minderheden.