25 April 2021 – Het fascistisch regiem, dat over Iran regeert, wil d.m.v. een onmenselijke misdaad de graven opruimen van politieke gevangenen, gestorven tijdens de massamoord in 1988, die zijn begraven op het kerkhof van Khavaran, In een poging om de bewijzen van deze misdaad tegen de menselijkheid uit te wissen.

SMV veroordeelt het religieuze regiem om deze onmenselijke daad van vernieling van graven van de martelaren en het uitwissen van de bewijzen van hun misdaden en dringt aan op een harde veroordeling door de Secretaris-Generaal, de Veiligheidsraad en door de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties.

Iran: Kerkhof in Khavaran , ten zuiden van Teheran, massa graven van vele politieke gevangenen, terechtgesteld tijdens de massamoord van 1988.

Verwijdering van het Bewijs van een Misdaad tegen de Menselijkheid.

Met het begaan van een onmenselijke misdaad is het klerikale regiem in Iran van plan om de massagraven van de in 1988 bij de massamoord terechtgestelde politieke gevangenen op het kerkhof van Khavaran op te ruimen, in een poging om de bewijzen van een vreselijke misdaad tegen de menselijkheid uit te wissen. Met dit doel heeft het klerikale bewind zijn toevlucht genomen tot een dubbele misdaad tegen de Bahai gemeenschap door hen te dwingen hun doden in Khavaran te begraven. Hiertegen hebben de Bahai eveneens protest aangetekend.

Het opruimen van graven van de martelaren van de massamoord van 1988, om bewijzen van hun misdaden tegen de menselijkheid uit te wissen, is een bekende praktijk van het klerikale regiem.
Al eerder werden de graven van de martelaren uit de tachtiger jaren en van de massamoord in 1988 geruimd in andere steden, zoals in Ahvaz, Tabriz en Mashhad. Al in 2017 werden de graven van de martelaren op het kerkhof Behesht-e Reza in Mashhad en op het kerkhof Vadi-e Rahmat in Tabriz geruimd en in eind juli 2018, onder het voorwendsel van de aanleg van een boulevard, werden de graven van de martelaren van de massamoord in 1988 in Ahvaz geruimd en de begraafplaats bedekt met beton.