4 juni 2021 – Internationale Federatie van Journalisten: In de aanloop naar de presidentsverkiezingen in Iran worden mediaprofessionals onder druk gezet en vervolgd door de rechterlijke macht, louter omwille van hun journalistieke werk.

De Internationale Federatie van Journalisten (IFJ) vestigt de aandacht op de verscherping van de repressieve maatregelen van het regime in Teheran tegen onafhankelijke en dissidente journalisten, en veroordeelt de gerechtelijke druk op en vervolging van mediaprofessionals in de aanloop naar de presidentsverkiezingen, louter vanwege hun journalistieke werk. Volgens de IFJ zijn verschillende Iraanse journalisten gewaarschuwd voor juridische gevolgen als zij hun kritische berichtgeving over verkiezingskandidaten voortzetten.

De Internationale Federatie van Journalisten (IFJ) is de grootste internationale overkoepelende organisatie van nationale vakbondsverenigingen van journalisten. De IFJ telt 161 aangesloten bonden uit 117 landen, die naar eigen zeggen wereldwijd 600.000 leden vertegenwoordigen.

Op 18 juni zal Iran een nieuwe president kiezen. Alleen personen die door de leiding van het regime zijn goedgekeurd, mogen zich verkiesbaar stellen. De verkiezingen worden door Iran-deskundigen als onwettig bestempeld omdat zij noch vrij noch eerlijk zullen verlopen en, zoals bij vorige verkiezingen, zo zullen worden vervalst dat de voorkeurskandidaat van de leider van het regime de president wordt. Dit is Ebrahim Raissi, die momenteel aan het hoofd staat van de rechterlijke macht van het regime. Mensenrechtenactivisten hebben aangetoond dat Raissi zich de afgelopen decennia schuldig heeft gemaakt aan ernstige schendingen van de mensenrechten en betrokken is geweest bij massa-executies van politieke gevangenen.

Volgens de Internationale Federatie van Journalisten werden journalisten die verslag wilden uitbrengen over de schendingen van de mensenrechten door Raissi onder druk gezet en in sommige gevallen door de rechterlijke macht of de veiligheidsautoriteiten gedagvaard. Soortgelijke represailles zijn ook genomen tegen activisten die zich via de sociale media uitspreken. De woordvoerder van de rechterlijke macht van het regime heeft op 25 mei bevestigd dat een waarschuwing was gezonden aan alle Iraanse media en persorganen in verband met de komende verkiezingen.

Secretaris-generaal Anthony Bellanger van de IFJ beschreef deze gebeurtenissen als het zoveelste voorbeeld van hoe het Iraanse regime de rechterlijke macht gebruikt om onafhankelijke stemmen in het land te onderdrukken. Hij riep op om Iraanse journalisten toe te staan de verkiezingen te verslaan zonder onder druk te worden gezet.