21 juni 2021,  Interview met International TV:  …. “Ik weet echt niet wat ik moet zeggen, hij feliciteert en prijst zichzelf, en hij beweert dat hij alles weet, en dat is echt schandalig. Hij heeft een duidelijke staat van dienst op het gebied van mensenrechtenschendingen,” vertelde Agnès Callamard, secretaris-generaal van Amnesty International, tijdens een persconferentie op dinsdag 21 juni.
In zijn eerste persconferentie als verkozen president maandag, zei Raisi dat hij als rechter “altijd de mensenrechten heeft verdedigd”. Gevraagd naar zijn rol in 1988, zei Raisi dat degenen die hem beschuldigden “zelf schuldig” waren. Hij zei dat hij gewaardeerd en aangemoedigd moest worden.

“Er is duidelijk bewijs van de misdaden die plaatsvonden in de jaren tachtig, vooral in 1988 in Iran,” “Het is vreemd dat Raisi beweert een mensenrechtenverdediger te zijn, terwijl hij zelf toezicht hield op die afschuwelijke daden in de jaren tachtig.” zei Callamard in reactie op de opmerkingen van de beul.

Tijdens de executie van gewetensgevangenen en politieke gevangenen in de zomer van 1988, op bevel van Ruhollah Khomeini en vervolgens het besluit van het “Doodscomité” waarvan Raisi lid was, werden 30.000 politieke gevangenen in het geheim geëxecuteerd in de gevangenissen van de Islamitische Republiek en begraven in massagraven.

“Een van de dingen die we kunnen doen is doen wat we nu doen,” zei Callamard over de oplossingen om de beul Ebrahim Raisi te vervolgen; “Dat betekent dat we niet moeten zwijgen en toestaan dat deze valse informatie over de geschiedenis op grote schaal wordt verspreid.” “We moeten onze stem verheffen om te protesteren, ons achter de slachtoffers scharen en over de misdaden tegen de menselijkheid praten.

“Maar het is belangrijker om de internationale gemeenschap te vertellen dat wanneer zij aan de kant van Ebrahim Raisi staan, zij moeten weten dat zij aan de kant staan van iemand die betrokken is geweest bij misdaden tegen de menselijkheid. “We worden bij elke gelegenheid aan dit feit herinnerd.” Callamard riep de Mensenrechtenraad en de internationale gemeenschap op om een “onafhankelijk mechanisme” te overwegen voor “effectieve ondervraging” van EIbrahim Raisi om zijn misdaden te onderzoeken, en om actie te ondernemen.

“Het is noodzakelijk dat de Mensenrechtenraad heel duidelijk is en zegt dat hij opstaat tegen deze misdaden en de verantwoordelijken onderzoekt en ondervraagt,” benadrukte Callamard. Zij merkte op dat “gerechtigheid niet van de ene dag op de andere komt”, en riep ook op om bewijzen te verzamelen over de belangrijkste misdaden van de beul.