20 juni 2021 – Ebrahim Raisi was betrokken bij de executie van duizenden politieke gevangenen. Amnesty International roept op tot een internationaal strafrechtelijk onderzoek tegen Raisi wegens misdaden tegen de menselijkheid, zoals moord, gedwongen verdwijningen en foltering.

Verbannen Iraniërs en mensenrechtenactivisten eisen gerechtigheid voor de slachtoffers van de massa-executies in Iran, waarbij de nieuwe regeringspresident Raisi betrokken was.
Na de “verkiezingen” in Iran werd Ebrahim Raissi, tot dan toe het hoofd van de rechterlijke macht, geïnstalleerd als de nieuwe president van het regime. Volgens Iran-deskundigen was dit een door het regime in scène gezette propagandamanifestatie die niets te maken had met democratische verkiezingen. Het enige doel ervan was de nieuwe president, die reeds was benoemd door de opperste leider van het regime, de uiterlijke schijn van legitimiteit te geven.

Het Iraanse volk heeft deze onwettige schijnverkiezingen massaal geboycot. De opkomst was de laagste die ooit door onafhankelijke waarnemers bij Iraanse verkiezingen is geregistreerd. Grote delen van het maatschappelijk middenveld hadden opgeroepen tot een verkiezingsboycot.

Mensenrechtenactivisten roepen op tot internationale vervolging van de nieuwe president Raisi van het regime

Intussen eisen mensenrechtenactivisten over de hele wereld dat de nieuwe president van het regime internationaal wordt vervolgd. Raisi moet volgens hen door het Internationaal Strafhof in Den Haag ter verantwoording worden geroepen voor ernstige mensenrechtenschendingen.

Op 19 juni riep Amnesty International op tot een strafrechtelijk onderzoek naar Raisi wegens de misdaden tegen de menselijkheid die hij heeft begaan. Agnès Callamard (foto), secretaris-generaal van Amnesty International en voormalig speciaal VN-rapporteur inzake buitengerechtelijke executies, verklaarde: “Wij blijven erop aandringen dat Ebrahim Raisi wordt onderzocht op zijn betrokkenheid bij vroegere en lopende misdaden onder het internationaal recht, ook door staten die universele rechtsmacht uitoefenen.”
Zijn verkiezing tot president “in plaats van onderzoek naar misdaden tegen de menselijkheid zoals moord, gedwongen verdwijningen en marteling is een grimmige herinnering aan het feit dat straffeloosheid in Iran hoogtij viert”, aldus de secretaris-generaal van Amnesty. Zij zei dat de lidstaten van de VN-Mensenrechtenraad dringend concrete actie moeten ondernemen om een einde te maken aan de systematische straffeloosheid in Iran.

In de verklaring van Amnesty wordt erop gewezen dat Raisi lid was van een zogenaamd “doodscomité” dat in 1988 duizenden politieke gevangenen in de gevangenissen van Teheran heeft terechtgesteld. De omstandigheden van het lot van de slachtoffers en de verblijfplaats van hun stoffelijke overschotten worden door de Iraanse autoriteiten tot op de dag van vandaag systematisch verzwegen, hetgeen neerkomt op voortdurende misdaden tegen de menselijkheid.

Bovendien, voegde zij er aan toe, was Raisi als hoofd van de rechterlijke macht verantwoordelijk voor de straffeloosheid van degenen die de nationale protesten in Iran in november 2019 met geweld neergeslagen hebben. Honderden demonstranten – mannen, vrouwen en kinderen – werden toen vermoord, zei hij. Duizenden anderen werden willekeurig gearresteerd. meer informatie

Raisi’s rol in het repressieve apparaat van het regime

Talrijke documenten en ooggetuigenverslagen, die door mensenrechtenactivisten over de hele wereld zijn onderzocht en nagetrokken, tonen aan dat de nieuwe president Raisi van het regime zich de afgelopen decennia schuldig heeft gemaakt aan ernstige misdaden tegen de menselijkheid. Hier is een samenvatting van enkele van de bevindingen over zijn verleden:
Raisi, een islamitische geestelijke, heeft decennia lang hoge posten bekleed in het justitiële apparaat van het Iraanse regime. Hij is sinds maart 2019 het hoofd van de Iraanse rechterlijke macht. Het gerechtelijk apparaat dient het regime als repressie-instrument om de macht te handhaven.
In de afgelopen veertig jaar heeft Raisi als officier van justitie, revolutionaire rechter, rechterlijk toetser en voorzitter van een inquisitiehof de reputatie verworven bijzonder koelbloedig en meedogenloos te zijn bij het uitschakelen van tegenstanders van het regime en andersdenkenden. Hij is verantwoordelijk voor ontelbare doodvonnissen en executies. Onder de Iraanse bevolking noemen velen hem “doodsrechter” of “massamoordenaar”.

In november 2019 door troepen van het Iraanse regime gedode demonstranten

Afslachting van vreedzame demonstranten in november 2019

Een voorbeeld van de mensenrechtenschendingen waarvoor Raisi medeverantwoordelijk is, zijn de moorden op demonstranten in Iran in november 2019.
Toen honderdduizenden mensen in bijna 200 Iraanse steden demonstreerden tegen de dictatuur, vuurden de troepen van het regime met scherp op bijeenkomsten van vreedzame demonstranten. Meer dan 1500 demonstranten werden gedood, onder wie veel vrouwen en kinderen. Het aantal gewonden wordt geschat op enkele duizenden. Video’s en ooggetuigenverslagen getuigen van de gruwelijke omvang van dit bloedbad.

Als hoofd van de rechterlijke macht keurde Raisi dit bloedbad goed en zorgde hij ervoor dat geen van de daders of verantwoordelijken ervoor werd gestraft.

Brute repressie en executies van demonstranten

Raisi is ook medeverantwoordelijk voor de brute repressie die volgde op de massale protesten in november 2019. Hij is verantwoordelijk voor massa-arrestaties in het hele land en martelingen in gevangenissen. Talloze gearresteerde demonstranten werden doodgemarteld.
Veel demonstranten werden vervolgens in showprocessen veroordeeld tot lange gevangenisstraffen of zelfs de doodstraf. Raisi is verantwoordelijk voor de executie van vreedzame betogers, onder wie de executie van de Iraanse atleet Navid Afkari in september 2020. Raisi heeft destijds meedogenloos alle internationale protesten getrotseerd en zijn totale minachting voor de mensheid getoond toen hij de 27-jarige atleet liet executeren.

Misdaden tegen de menselijkheid: massamoord op politieke gevangenen in 1988

Van bijzonder belang is Raisi’s betrokkenheid bij een misdaad op het gebied van de mensenrechten die in westerse landen nauwelijks bekend is. Dit was een door de staat georganiseerde massamoord op politieke gevangenen in heel Iran in de late zomer en herfst van 1988. Naar schatting zijn wel 30.000 gevangenen het slachtoffer geworden van dit bloedbad.
Onder de slachtoffers van de massa-executies waren duizenden gevangenen die al jaren in hechtenis zaten en opgelegde gevangenisstraffen aan het uitzitten waren. Talrijke voormalige politieke gevangenen werden in deze periode ook opnieuw in hechtenis genomen en zijn vervolgens spoorloos “verdwenen”. Ze werden opzettelijk vermoord om elke politieke dissidentie te smoren.

De geëxecuteerden werden door hun beulen begraven in naamloze massagraven. Familieleden werden geïntimideerd en bedreigd om te voorkomen dat informatie over het bloedbad de buitenwereld zou bereiken. De internationale gemeenschap heeft zich weinig aangetrokken van de schaarse informatie die op dat moment uit Iran naar buiten kon worden gebracht.
In 1988 werden door de leiding van het regime in alle grote steden zogenaamde “doodscomités” opgericht om gevangenen ter dood te veroordelen tijdens processen die slechts enkele minuten duurden, in groepen, en om de executies te organiseren. Het doodscomité dat besliste over executies in gevangenissen in de regio Teheran telde vier hooggeplaatste leden. Een van hen was de nieuwe president van het regime, Raisi.

Uit ooggetuigenverslagen en documenten blijkt dat Raisi ook in deze hoedanigheid uiterst meedogenloos was, hetgeen alleen al in de gevangenissen van Evin en Gohardasht tot duizenden executies heeft geleid, waarvoor Raisi verantwoordelijk was.

De beslissende rol die Raisi speelde bij de massa-executies van 1988 leverde hem in de daaropvolgende jaren belangrijke posten binnen het gerechtelijk apparaat op. Uiteindelijk bereikte hij de top van de rechterlijke macht, altijd met een focus op het bestrijden van tegenstanders van het regime.

Er moet een einde komen aan de straffeloosheid voor mensenrechtenmisdrijven

De massa-executies van 1988 behoren tot de ernstigste mensenrechtenschendingen die door de dictatuur in Iran zijn begaan. Ze behelsden de systematische uitroeiing van leden van de oppositie. Dit bloedbad wordt door mensenrechtenactivisten geclassificeerd als genocide, dat wil zeggen als een misdaad tegen de menselijkheid. Het is derhalve een strafbaar feit volgens het internationaal strafrecht.
Desondanks zijn de daders, waaronder Raisi en tal van andere functionarissen van het regime in Iran, tot op de dag van vandaag ongestraft gebleven omdat de VN grotendeels inactief is gebleven. Als gevolg daarvan gaan de grove schendingen van de mensenrechten en de executies in Iran door.

Mensenrechtengroeperingen over de hele wereld voeren campagne voor een internationaal strafrechtelijk onderzoek naar de daders van en verantwoordelijken voor het bloedbad van 1988 en hen vervolgt. Raisi en de andere daders moeten voor hun mensenrechtenschendingen ter verantwoording worden geroepen voor het Internationaal Strafhof in Den Haag. Er moet een einde komen aan de straffeloosheid die tot nu toe heeft geheerst. Dit is de enige manier om een einde te maken aan de huidige schendingen van de mensenrechten in Iran.