7 juli 2021 – Het islamitische regime in Iran zet zijn vervolgingscampagne voort: de christelijke gemeenschappen in Iran zijn het slachtoffer van systematische onderdrukking.

Het regime in Iran – dat zijn verplichtingen krachtens het internationale recht negeert – voert de onderdrukking van de christelijke minderheid op. Mensenrechtenactivisten doen een beroep op de wereldgemeenschap om daadwerkelijk stelling te nemen tegen de vervolging van christenen in Iran. Alle gevangenen die uitsluitend worden vastgehouden omdat zij hun mensenrecht op vrijheid van godsdienst hebben uitgeoefend moeten worden vrijgelaten!

Sinds juni zijn er steeds meer alarmerende berichten over de vervolging van christenen in Iran. Hier enkele voorbeelden:

Fabiola Weiss en Giuseppina Berti (foto rechts), twee vrouwelijke religieuzen, moeten Iran verlaten.

Medio juni heeft het regime in Teheran een 75-jarige Italiaanse non het land uitgezet, die zich tientallen jaren had ingezet voor leprozen in Iran. Het visum van Zuster Giuseppina Berti werd niet verlengd. In plaats daarvan kreeg de 75-jarige naar verluidt een uitreisbevel. De Canossiaanse is nu gedwongen haar bejaardentehuis in de centraal-Iraanse stad Isfahan onmiddellijk te verlaten, aldus het bericht.

Haar enige medezuster, de in Oostenrijk geboren Fabiola Weiss, 77 jaar, zal naar verwachting ook Iran moeten verlaten. Het domicilie van de zusters met een aangrenzende kapel was de enige rooms-katholieke gebedsplaats in de provinciehoofdstad Isfahan. Het wordt nu met sluiting bedreigd.

Eind juni werden de drie Iraanse christenen Milad Goodarzi, Amin Khaki en Alireza Nourmohamadi (op de foto van links naar rechts) in de stad Karaj, ten westen van Teheran, veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf. Een rechtbank van het regime had de drie voormalige moslims, die nu actieve leden van een christelijke gemeente zijn, beschuldigd van “het propageren van ideeën die afwijken van de heilige islam”. De aanklacht is het gevolg van een wetswijziging van begin 2021 die de vervolging van christelijke gemeenschappen in Iran heeft geïntensiveerd.

In november 2020 was men de huizen van de drie christenen en die van negen andere christelijke gezinnen binnengevallen, waarbij persoonlijke bezittingen, computers, bijbels en andere christelijke boeken in beslag werden genomen. In januari en februari 2021 werden leden van deze gezinnen ondervraagd en werd hen verboden contact te hebben met andere christenen. Zij werden bedreigd met lange gevangenisstraffen en beroepsverboden als zij de wet overtraden.

Eind juni verwierp een rechtbank van het regime het beroep dat de Iraanse christen Hamed Ashoori (foto) had aangetekend tegen een vonnis van april 2021. Hij was in april alleen vanwege zijn geloof tot 10 maanden gevangenisstraf veroordeeld en moet zijn straf nu onmiddellijk uitzitten. De 31-jarige voormalige moslim die het christelijk geloof heeft aangenomen, woont in de stad Fardis, ten westen van Teheran.

Hamed Ashoori werd op 23 februari 2019 gearresteerd door agenten van de inlichtingendienst van het regime. Tijdens een inval in zijn huis werden persoonlijke bezittingen en christelijke boeken, waaronder bijbels, in beslag genomen. Hij werd vervolgens gedurende twee weken in eenzame opsluiting vastgehouden, waar hij werd ondervraagd. Terwijl hij daar was, probeerden agenten van het regime hem te dwingen andere christenen te bespioneren. Toen hij weigerde, werd hij geslagen. Ten slotte werd Hamed Ashoori voorlopig op borgtocht vrijgelaten tot het einde van het proces.