13 juli 2021 – Mary Lawlor, mensenrechtendeskundige: Het regime in Iran stelt lange gevangenisstraffen in, om activisten, die opkomen voor mensen- en vrouwenrechten, tot zwijgen te brengen.

Mary Lawlor (foto), de VN-speciale berichtgever over de toestand van mensenrechtenverdedigers, heeft het regime in Teheran opgeroepen om alle gevangenen vrij te laten, die in Iran vanwege hun mensenrechtenwerk gevangen zitten.

Ze wees in een verklaring van 6 juli erop, dat mensenrechtenverdedigers door de justitie van het regime dikwijls tot tien of meer jaren gevangenisstraf worden veroordeeld om ze het zwijgen op te leggen. Daarvan worden activistes en activisten, die zich inzetten voor vrouwen- en kinderrechten, arbeidsrecht en de rechten voor minderheden, het slachtoffer.

Als voorbeeld noemde de VN-deskundige, de advocate Nasrin Sotoudeh, de leraar Esmail Abdi, die zich opwerpt voor de vakbonden en de journalist Soheil Arabi, die zelfs tot meer dan een gevangenisstraf van 10 tot 15 jaar werd veroordeeld.

Mensenrechtenverdedigers spelen, volgens Mary Lawlor, in elk land een belangrijke rol bij de bescherming van de rechten van de gehele bevolking. In Iran worden zij echter, wegens het in gevaar brengen van de veiligheid, vervolgd. In gevangenschap verkeren hun veiligheid en gezondheid In gevaar. Aan gevangenen wordt systematisch noodzakelijke medische verzorging geweigerd. Contact met de buitenwereld wordt vaak niet toegestaan en de gevangen worden overgebracht naar gevangenissen, die ver verwijderd liggen van hun woonplaats en familie.

De VN-speciale berichtgever wees erop, dat verdedigers van vrouwenrechten in Iran in het bijzonder gevaar lopen. Vrouwen, die zich uit protest tegen de sluierplicht in het openbaar zonder sluier vertoonden, werden valselijk aangeklaagd voor het bedrijven van prostitutie en tot lange straffen veroordeeld.

De eis van Mary Lawlor, over de invrijheidstelling van alle gevangengezette mensenrechtenverdedigers in Iran, werd door vele andere VN-deskundigen gesteund, zo ook door Javaid Rehman, VN-speciale rapporteur over de mensenrechtentoestand in Iran en door Dubravka Simonovic, VN-speciale berichtgever over geweld tegen vrouwen, de oorzaak en de gevolgen ervan.