Stockshots of the European Parliament – Flags in front of EP building in Strasbourg

8 juli 2021 – Oproep tot vrijlating van gevangenen met dubbele nationaliteit en onafhankelijke onderzoek naar de misdaden van de beul Ibrahim Raisi.

Het Europees Parlement heeft tijdens zijn officiële zitting in Straatsburg de resolutie behandeld en goedgekeurd waarin de mensenrechtenschendingen in Iran worden veroordeeld. De resolutie werd ingediend door een groep parlementariërs van de fractie volkspartijen in het Europees Parlement.
In de resolutie benadrukken Europarlementariërs dat de gevangenschap van Dr. Ahmadreza Jalali, een door het Iraanse regime gedetineerde met twee nationaliteiten, is bedoeld om de Belgische autoriteiten in verband met het proces in Antwerpen van een Iraanse diplomaat onder druk te zetten. Deze diplomaat, die door de rechtbank schuldig is bevonden, wilde een Iraanse oppositiebijeenkomst in de buurt van Parijs, Frankrijk opblazen.
De resolutie van het Europees Parlement benadrukt het volgende: De gruwelijke toename van toepassing van de doodstraf door de Iraanse autoriteiten in het afgelopen jaar wordt duidelijk gebruikt als tactiek om angst te zaaien en te voorkomen dat Iraanse burgers deelnemen aan anti-regeringsprotesten.
In november 2019 hebben de veiligheidstroepen tijdens de landelijke protesten honderden demonstranten neergeschoten en gedood en duizenden gearresteerd.
De resolutie van het Europees Parlement onderstreept de rol van de beul Ibrahim Raisi in de misdaden van het klerikale regime.
Tijdens de ambtstermijn van Ibrahim Raisi als hoofd van de Rechterlijke Macht sinds begin 2019 werden ten minste drie politieke gevangenen geëxecuteerd, sommigen werden in de gevangenis vermoord of stierven door gebrek aan medische behandeling, en velen van hen hebben doodvonnissen gekregen in Teheran en Shiraz en wachten op uitvoering van hun doodstraf.
De resolutie voegt eraan toe: “Er is melding gemaakt van verschillende gevallen van marteling van politieke gevangenen en arrestanten van protesten”. Ibrahim Raisi was ook lid van het “Doodscomité” dat in 1988 de overhaaste executies van politieke gevangenen uitvoerde.
De resolutie van het Europees Parlement heeft, onder verwijzing naar de executie van Navid Afkari en de gevangenneming van zijn broers wegens deelname aan protesten tegen de regering, opgeroepen tot beëindiging van de toenemende executies in Iran, de vrijlating van gevangenen met dubbele nationaliteit, onder wie Ahmadreza Jalali, en onafhankelijke onderzoek naar de misdaden van beul Raisi in verband met de massamoorden van 1988 en de periode dat hij het hoofd was van de Rechterlijke Macht van het regime. (website van het Europees Parlement).
 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0355_EN.html, at https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0355_NL.html).