28 juli 2021 – Michelle Bachelet: Het gebruik van buitensporig geweld en massa-arrestaties om burgerprotesten in de zuidwestelijke Iraanse provincie Khoezistan te onderdrukken, moet worden stopgezet.

Het hoofd van de VN-Commissie voor de rechten van de mens, Michelle Bachelet (foto), heeft het regime in Teheran opgeroepen een einde te maken aan het gebruik van buitensporig geweld en massa-arrestaties om de burgerprotesten in de zuidwestelijke Iraanse provincie Khoezistan te onderdrukken. In plaats daarvan moet dringend actie worden ondernomen om het probleem van het aanhoudende watertekort in het gebied op te lossen. Zij was uiterst bezorgd over de moorden op en verwondingen van demonstranten en de massa-arrestaties van mensen die uit wanhoop protesteerden tegen jarenlange verwaarlozing in de provincie, aldus Michelle Bachelet.

Tijdens legitieme protesten tegen watertekorten en wanbeheer door de regering, die op 15 juli in verschillende steden in de provincie begonnen, hadden demonstranten, waaronder kinderen, geroepen: “Ik heb dorst! Ik heb recht op water!” In reactie daarop, aldus de mensenrechtencommissaris, hebben veiligheidstroepen onredelijk geweld gebruikt tegen ongewapende en vreedzame betogers. Ten minste vier mensen, waaronder een minderjarige, werden gedood en velen raakten gewond.

Berichten over gewonde demonstranten, aldus Michelle Bachelet, die uit angst voor arrestatie niet naar het ziekenhuis gingen, toonden aan hoe erg de situatie was. Volgens onbevestigde berichten zou het dodental nog hoger liggen. Terwijl de protesten zich hebben uitgebreid tot tenminste 20 steden in Khoezistan zijn er solidariteitsbijeenkomsten geweest in andere delen van het land, zoals Teheran en de provincie Lorestan.

De mensenrechtencommissaris benadrukte dat het regime in Iran krachtens het internationaal recht verplicht is om onredelijk geweld tegen betogers te voorkomen. Zij zei dat protestdemonstraties voor de mensen in Iran de enige manier zijn om uiting te geven aan hun grieven, aangezien andere mogelijkheden van openbare meningsuiting door het regime zijn geblokkeerd. Er zijn geen vrije media meer in Iran, en ook het internet is tijdens de huidige crisis platgelegd. Iran is, als staat die partij is bij het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, verplicht het recht van zijn burgers op vrijheid van meningsuiting en vergadering te eerbiedigen.

OHCHR | Bachelet dringt er bij Iran op aan zich te concentreren op het aanpakken van de watercrisis in Khoezistan in plaats van het neerslaan van protesten