14 augustus 2021 – Amnesty International: “De executie van mensen die jonger dan 18 jaar waren toen het misdrijf werd gepleegd, is absoluut verboden volgens het internationaal recht en is een wrede aanval op de rechten van kinderen.”
Op 2 augustus is de gevangene Sajad Sanjari geëxecuteerd in de Dizelabad-gevangenis in de westelijke Iraanse provinciehoofdstad Kermanshah. Hij was 15 jaar oud toen hij werd gearresteerd en vervolgens ter dood veroordeeld. Nadat hij bijna 10 jaar in de dodencel van de gevangenis had doorgebracht werd de executie uitgevoerd.

Het regime in Teheran gaat door met het executeren en ter dood veroordelen van minderjarigen. Daarmee lappen de machthebbers in Iran de internationaal geldende wetgeving op het gebied van de mensenrechten aan hun laars. Zowel het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind als het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten – die beide door Iran zijn geratificeerd – verbieden streng en zonder uitzondering de terechtstelling van personen die jonger dan 18 jaar waren toen zij het misdrijf pleegden waarvan zij worden beschuldigd.

De nieuwe president van het regime, Ebrahim Raisi, draagt als toenmalig hoofd van het justitieel apparaat de verantwoordelijkheid voor ten minste zes bekende executies in 2019 en 2020 van gevangenen die minderjarig waren ten tijde van de feiten waarvan zij werden beschuldigd.

Amnesty International heeft de executie van Sajad Sanjari scherp veroordeeld. In een Persbericht van Amnesty van 5 augustus staat o.a.:
Wrede aanval op de rechten van het kind in Iran: geheime executie van Sajad Sanjari, die op 15-jarige leeftijd werd gearresteerd
Sajad Sanjari werd 11 jaar geleden als 15-jarige gearresteerd, in 2012 ter dood veroordeeld en zat bijna tien jaar in de dodencel in de gevangenis van Dizelabad. De voltrekking van het doodvonnis vond plaats in de ochtenduren van 2 augustus 2021 zonder medeweten van zijn familie – zij werden er pas later van op de hoogte gebracht dat zij het lichaam moesten ophalen.

Sajad Sanjari, toen 15 jaar oud, werd in augustus 2010 gearresteerd omdat hij een man met een mes had gedood. Hij getuigde dat de man hem wilde verkrachten en dat de steekpartij een daad van zelfverdediging was.

“Met de geheime uitvoering van de doodstraf hebben de Iraanse autoriteiten eens te meer aangetoond hoe volstrekt wreed hun jeugdstrafrechtsysteem is,” aldus Diana Eltahawy, regionaal directeur voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika bij Amnesty International. “De toepassing van de doodstraf op personen die nog geen 18 jaar waren toen het misdrijf werd gepleegd, is absoluut verboden volgens het internationaal recht en is een wrede aanval op de rechten van kinderen.”
Amnesty International is op de hoogte van meer dan 80 andere gevallen in Iran waar mensen in de dodencel zitten voor misdaden die zij hebben begaan toen zij nog kinderen waren. Vorig jaar zijn volgens Amnesty International ten minste drie mensen geëxecuteerd voor daden die zij hebben gepleegd toen zij nog geen 18 waren; sinds 2005 zijn er ten minste 95 gevallen geweest, hoewel het aantal niet-gemelde gevallen waarschijnlijk hoger ligt. Iran is daarmee het enige land ter wereld dat dergelijke doodvonnissen voltrekt.