18 augustus 2021 – De organisatie Verslaggevers zonder Grenzen eist dat de Iraanse president Ebrahim Raisi en andere hoge functionarissen van het regime in Teheran ook door de rechterlijke macht ter verantwoording worden geroepen voor hun betrokkenheid bij de massa-executies van politieke gevangenen.
Op 10 augustus begon in Stockholm een historische rechtszaak: Voor de eerste keer moet een ambtenaar van het Iraanse regime terechtstaan voor de massamoord op politieke gevangenen in 1988.

Het openbaar ministerie rechtvaardigt de bevoegdheid van de Zweedse rechterlijke macht met het beginsel van het internationaal recht. De afslachting van duizenden politieke gevangenen in Iran in 1988 wordt beschouwd als een ernstige misdaad op het gebied van de mensenrechten. De daders kunnen over de hele wereld vervolgd worden.

De beschuldigde Hamid Nouri was hulpaanklager tijdens de massa-executies in de gevangenis van Gohardasht bij Teheran. Na een uitgebreid onderzoek wordt hij beschuldigd van moord met voorbedachten rade op honderden politieke gevangenen. Nouri werd in november 2019 op de luchthaven van Stockholm gearresteerd toen hij vanuit Iran het land binnenkwam. Sindsdien zit hij in voorlopige hechtenis

Wake voor het gerechtsgebouw in Stockholm: Nabestaanden van de slachtoffers van de massa-executies van 1988 eisen gerechtigheid.
Verslaggevers zonder Grenzen (RSF), een organisatie die zich wereldwijd inzet voor de vrijheid van informatie, juichte het proces toe en wees erop dat zich onder de geëxecuteerden in 1988 ook journalisten bevonden. RSF zei in een persbericht dat de organisatie het onderzoek had gesteund en het proces zou bijwonen.

Dit is de eerste keer dat een rechtbank zich buigt over de misdaden van het regime van de moellahs en de gruwelijke slachtpartijen van 1988, aldus Antoine Bernard, deskundige van RSF. In het proces zou ook rekening gehouden moeten worden met het feit dat veel verslaggevers uitsluitend vanwege hun journalistieke werk tot de executieslachtoffers behoorden. Vervolgens zouden ook de Iraanse president Ebrahim Raisi en de andere leden van de ” doodscomités ” door de rechterlijke macht ter verantwoording moeten worden geroepen. Raisi was betrokken bij de gevangenneming, foltering en executie van journalisten in de jaren tachtig.

Voormalige leden van het doodscomité dat besloot tot de executies in de gevangenis van Gohardasht zijn thans de hoogste functionarissen van het regime in Teheran. Het proces in Zweden moet volgens Verslaggevers zonder Grenzen ook licht werpen op de rol van deze ambtenaren. Rechter Mohammad Moghiseh, die thans in de Evin-gevangenis van Teheran werkt, was ook betrokken bij de massa-executies van politieke gevangenen in 1988.

Rechter Moghiseh is nog steeds berucht om zijn harde en onrechtvaardige veroordelingen van tegenstanders van het regime en mensenrechtenactivisten. Hij is een van de 82 functionarissen van het Iraanse regime tegen wie de Europese Unie inreisverboden en tegoedenbevriezingen heeft uitgevaardigd omdat bewezen is dat zij zich jarenlang schuldig hebben gemaakt aan ernstige schendingen van de mensenrechten.