2 september 2021 – Amnesty International roept de VN-Mensenrechtenraad op een procedure voor onderzoek en verantwoording in te stellen om degenen die verantwoordelijk zijn voor mensenrechtenschendingen in Iran ter verantwoording te roepen.

Beeld uit een video die in augustus werd vrijgegeven over de mishandeling van gevangenen in de Evin-gevangenis
De Evin-gevangenis in het noorden van de Iraanse hoofdstad Teheran is berucht om zijn folteringen en onmenselijke gevangenisomstandigheden. Reeds in april 2021 had de Europese Unie sancties opgelegd aan deze gevangenis wegens ernstige schendingen van de mensenrechten. In het Publicatieblad van de EU staat in dit verband onder meer:
“De Evin-gevangenis is een detentiecentrum waar politieke gevangenen worden vastgehouden en waar in de afgelopen jaren en decennia herhaaldelijk ernstige schendingen van de mensenrechten, waaronder folteringen, hebben plaatsgevonden. Demonstranten die betrokken waren bij de protesten van november 2019 werden – en worden ten minste tot op zekere hoogte nog steeds – als politieke gevangenen vastgehouden in de Evin-gevangenis. Gedetineerden in de Evin-gevangenis worden procedurele basisrechten ontzegd en zitten soms in eenzame opsluiting of overbevolkte cellen onder slechte hygiënische omstandigheden. Er zijn gedetailleerde verslagen van fysieke en psychologische martelingen. Gedetineerden wordt contact met familieleden en advocaten ontzegd, evenals adequate medische behandeling”.

Eind augustus werden camerabeelden vanuit de Evin-gevangenis openbaar gemaakt, waarop te zien is hoe gedetineerden op brute wijze worden mishandeld. Volgens een rapport van Amnesty International “heeft Amnesty International 16 uitgelekte videoclips geanalyseerd die afkomstig zijn van onafhankelijke Iraanse media. Deze verslagen bevatten schokkende bewijzen van mishandeling, seksuele intimidatie en opzettelijke verwaarlozing en mishandeling van zorgontvangers, en bevestigen wat Amnesty International al jaren documenteert. Bovendien versterken de video’s de bezorgdheid over chronische overbevolking en eenzame opsluiting in wrede en onmenselijke omstandigheden van detentie”.

Heba Morayef, regionaal directeur Midden-Oosten en Noord-Afrika bij Amnesty International, zei: “Het is schokkend om te zien wat er binnen de muren van de Evin-gevangenis gebeurt – maar helaas zijn de mishandelingen die op deze uitgelekte beelden te zien zijn slechts het topje van de ijsberg van de martelepidemie in Iran”.

Amnesty International heeft talrijke martelmethoden gedocumenteerd die de laatste jaren zijn gebruikt om mannen, vrouwen en kinderen in Iraanse gevangenissen te mishandelen, waaronder geseling, elektrische schokken, schijnexecuties, waterboarding, seksueel geweld, ophanging, gedwongen toediening van chemische stoffen en het opzettelijk onthouden van medische verzorging.
De organisatie riep het regime in Teheran op onmiddellijk onafhankelijke internationale waarnemers – waaronder de speciale VN-rapporteur voor de mensenrechtensituatie in Iran – toe te staan Evin en andere gevangenissen te inspecteren om vast te stellen of de detentieomstandigheden voldoen aan de internationale normen.

Het Amnesty-rapport zegt verder: “Gezien de aanhoudende weigering van de Iraanse autoriteiten om een onderzoek in te stellen naar en vervolging in te stellen tegen degenen tegen wie bewijzen bestaan van betrokkenheid bij misdaden onder internationaal recht – waaronder marteling, gedwongen verdwijningen, buitengerechtelijke executies en andere onwettige executies – herhaalt Amnesty International haar oproep aan de VN-Mensenrechtenraad om een onderzoeks- en verantwoordingsprocedure in te stellen om degenen die verantwoordelijk zijn voor mensenrechtenschendingen ter verantwoording te roepen.” meer informatie

Meer beelden van de video-opnames uit de Evin Gevangenis: