20 september 2021 – Zonder zich te bekommeren om zijn verplichtingen krachtens het internationaal recht voert het regime in Iran de onderdrukking van de christelijke minderheid op. Mensenrechtenactivisten roepen de wereldgemeenschap op om daadwerkelijk stelling te nemen tegen de vervolging van christenen in Iran.
In de Noord-Iraanse stad Rasht worden drie leden van de christelijke gemeenschap, die begin september waren gearresteerd, nog steeds vastgehouden op een onbekende plaats. Hun families krijgen geen informatie over hun verblijfplaats. Gevreesd wordt dat zij in eenzame opsluiting aan mishandeling worden blootgesteld.

De drie voormalige moslims Ahmad Sarparast, Morteza Mashoodkari en Ayoob Poor-Rezazadeh (op de foto van links naar rechts), die het christelijk geloof hebben aangenomen, werden onder dwang gearresteerd terwijl politieagenten van het regime een inval deden in hun huizen en christelijke boeken en geschriften in beslag namen. Daarna werden familieleden van de gearresteerde christenen bedreigd en door de inlichtingendienst van het regime ontboden en ondervraagd.

De christelijke gemeenschap in de stad Rasht wordt geconfronteerd met zware represailles. 11 leden van de gemeenschap bevinden zich momenteel in hechtenis en zitten lange gevangenisstraffen uit, enkel en alleen wegens hun geloof. Nog eens vier christenen die tot een gevangenisstraf van in totaal 13 jaar zijn veroordeeld, dreigen binnenkort te worden opgesloten.

Acht christenen van deze gemeente, die momenteel in de Evin-gevangenis van Teheran worden vastgehouden, dreigen te worden overgebracht naar detentiecentra in verafgelegen provincies. Het doel van deze represaille is om de gevangenen van elkaar te isoleren. Contact met hun familieleden of raadslieden wordt nog moeilijker gemaakt. De omstandigheden van detentie in de ballingsoorden zijn onmenselijk en levensbedreigend. Gewetensgevangenen worden er samen met gewelddadige gevangenen vastgehouden en worden herhaaldelijk het slachtoffer van brute aanvallen.

In de stad Karaj, ten westen van Teheran, heeft een rechtbank van het regime eind augustus definitief bevestigd dat de drie christenen Milad Goodarzi, Amin Khaki en Alireza Nourmohamadi (op de foto van links naar rechts) elk drie jaar gevangenisstraf moeten uitzitten. De drie voormalige moslims, die nu actief lid zijn van een christelijke gemeente, werden beschuldigd van “propaganda voor ideeën die afwijken van de heilige islam”. De tenlastelegging is het gevolg van een wetswijziging van begin 2021, waardoor de vervolging van christelijke gemeenschappen in Iran is geïntensiveerd.

In november 2020 waren de huizen van de drie christenen en die van negen andere christelijke gezinnen doorzocht, waarbij persoonlijke bezittingen, computers, bijbels en andere christelijke boeken in beslag waren genomen. In januari en februari 2021 werden leden van deze gezinnen ondervraagd en werd hen verboden contact te hebben met andere christenen. In geval van overtreding werden zij bedreigd met lange gevangenisstraffen en beroepsverbod.

In strijd met zijn verplichtingen krachtens het internationale recht voert het regime in Iran de onderdrukking van de christelijke minderheid op. Mensenrechtenactivisten roepen de wereldgemeenschap op om daadwerkelijk stelling te nemen tegen de vervolging van christenen in Iran. Alle gevangenen die uitsluitend worden vastgehouden omdat zij hun mensenrecht op vrijheid van godsdienst hebben uitgeoefend, moeten worden vrijgelaten!