21 december 2021 – Ter gelegenheid van Kerstmis roepen wij op tot solidariteit met de christenen in Iran die, ondanks vervolging en represailles, vasthouden aan hun geloof en hun recht op godsdienstvrijheid verdedigen.

Het regime in Teheran is een van de ergste vervolgers van christenen ter wereld. Talrijke christenen worden in Iran gevangen gehouden louter omwille van hun geloof. Het land is een van de tien gevaarlijkste landen ter wereld voor christenen. Iedereen die zich afkeert van de Islam kan extreme vervolging door het regime verwachten. Veel Iraanse christenen werden gedwongen hun thuisland te ontvluchten.

De weinige Perzisch sprekende kerken die nog bestaan in Iran worden streng gecontroleerd en mogen geen bezoekers of nieuwe leden toelaten. De kerken van etnische minderheden mogen alleen diensten in hun eigen taal houden. Daarom worden alle andere Perzisch sprekende christenen, vooral voormalige moslims die het christelijk geloof hebben aangenomen, gedwongen in hun huizen bijeen te komen om te aanbidden. Het regime beschouwt dergelijke bijeenkomsten echter als een “bedreiging voor de staatsveiligheid” en vervolgt christenen met pesterijen, invallen, arrestaties, boetes en gevangenisstraffen.

In de kersttijd komt de vervolging van christenen in Iran altijd tot een hoogtepunt. Al degenen die in huiskerken bijeenkomen voor kerstdiensten moeten vrezen voor invallen, arrestaties en strenge straffen. Vooral mensen die zich van de islam tot het christendom hebben bekeerd en vasthouden aan hun recht op godsdienstvrijheid worden hierdoor getroffen.
Ondanks de ergste onderdrukking weerstaan de christenen in Iran standvastig de druk van het regime dat hen wil dwingen van geloof te veranderen. Onder de christenen die hun mensenrecht op godsdienstvrijheid verdedigen ondanks vervolging en verdrukking is Saheb Fadaie uit de Noord-Iraanse stad Rasht.

Saheb Fadaie met zijn vrouw Marjan en zijn 15-jarige dochter Martha

De voormalige moslim Saheb Fadaie wordt al jaren vervolgd omdat hij het christelijk geloof heeft aangenomen. Hij heeft een huiskerk geleid in Rasht. In mei 2016 werd Saheb tijdens een inval in zijn gemeenschap gearresteerd en gemarteld om zijn christelijk geloof te herroepen. Hij weigerde echter en werd veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf. Al meer dan drie jaar wordt hij vastgehouden in de Evin-gevangenis in Teheran, ver van zijn geboorteplaats.

In november 2020 werd Saheb bovendien gestraft met 80 zweepslagen in de gevangenis. Geseling is een van de wrede, onmenselijke en onterende straffen die volgens het internationaal recht verboden zijn. Het gebruik van dergelijke straffen is tekenend voor de schokkende minachting voor fundamentele menselijke waarden door de machthebbers in Iran.
Saheb Fadaie heeft ondanks alle mishandelingen de moed niet verloren en vanuit de gevangenis blijft hij een beroep doen op de wereldgemeenschap om de onderdrukte christenen in Iran te helpen.

Wij roepen de internationale gemeenschap op om op te komen voor de christenen die in Iran worden vervolgd. Wereldwijde aandacht en massale publieke druk zijn dringend nodig om de vervolging van christenen in Iran te stoppen. De VN, de regeringen en de parlementen wereldwijd moeten krachtig optreden tegen de brute onderdrukking in het land. De betrekkingen met het Iraanse regime moeten afhankelijk worden gemaakt van de eerbiediging van de mensenrechten. Er moet een einde komen aan de deportatie van bekeerde christenen naar Iran, omdat zij daar aan ernstige gevaren voor lijf en leden worden blootgesteld.