24 december 2021 – Iraanse leraren en andere onderwijzers in heel Iran gingen op 23 december in meer dan 100 steden de straat op om te protesteren tegen het onderdrukkende beleid van het Iraanse regime en tegen de wet van de ‘lerarenranglijst’ die haastig was opgesteld door het Iraanse parlement om tegemoet te komen aan de eerdere eisen van de leraren.

Na de protesten en demonstraties van leraren in meer dan 200 steden in de afgelopen weken, heeft het parlement van het klerikale regime op 15 december 2021 een wetsontwerp opgesteld met de titel ‘lerarenranglijst’, die, zelfs als deze zou worden uitgevoerd, niet zou hebben voldaan aan de minimumeisen van leraren. De leraren beschreven het wetsvoorstel als een dolk voor de ranglijst en beloofden door te gaan met hun protesten.

In Teheran vond een grote demonstratie plaats buiten de Organisatie voor Planning en Budget, terwijl andere protesten plaatsvonden bij de lokale kantoren van het Ministerie van Onderwijs in meer dan 100 verschillende steden in Iran, ondanks ernstige bedreigingen en repressieve acties van het regime.

Demonstranten gingen de straat op en riepen leuzen als: “We hebben te veel beloften gehoord, maar geen gerechtigheid”, “Levensmiddelen, waardigheid is ons onvervreemdbare recht” en “leraren zijn wakker, verafschuwen discriminatie.” Bij de demonstraties klonken ook oproepen tot vrijlating van gedetineerde leraren en politieke gevangenen.
Veiligheidstroepen van het regime vielen demonstranten aan in verschillende steden, waaronder Teheran, Mashhad en Shiraz, in een poging hen te dwingen zich te verspreiden, maar toen de leraren zich verzetten tegen hun onderdrukking, trokken de veiligheidstroepen zich al snel terug.

De slotresolutie van de leraren onderstreepte dat de leraren niet zullen zwijgen over zoveel onrecht en onderdrukking van leraren en opvoeders. Ze eisten de onvoorwaardelijke vrijlating van alle gevangengenomen leraren, het stopzetten van het dagvaarden, verhoren en verzinnen van zaken in onrechtvaardige rechtbanken tegen de leraren.

Overig nieuws: er vonden stakingen plaats in de steden Sanandaj, Naqadeh en Bukan, omdat bazaar- en winkeleigenaren weigerden hun bedrijf te openen uit protest tegen de criminele executie van Haidar Ghorbani, een Koerdische politieke gevangene.
Ondanks wijdverbreide binnenlandse en internationale oproepen, werd Haidar Ghorbani op 19 december 2021 in Sanandaj geëxecuteerd. Grote groepen mensen verzamelden zich voor het huis van Haidar Ghorbani in Kamyaran om te protesteren tegen de brute executie.

Terwijl de woede en frustraties tegen het regime de afgelopen weken verder zijn toegenomen, heeft het angstaanjagende regime zijn toevlucht genomen tot het intensiveren van zijn repressieve maatregelen en het opvoeren van executies om zijn macht te behouden en een sfeer van terreur te creëren. In slechts een maand tijd tussen 22 november en 21 december zijn ongeveer 39 mensen geëxecuteerd door het regime.

SMV herhaalt zijn oproep aan internationale machten en mensenrechtenfunctionarissen om het stijgende aantal executies in Iran te veroordelen en dringend actie te ondernemen om te voorkomen dat nog meer politieke gevangenen worden geëxecuteerd.