7 april 2022 – Er zijn veel gewetensgevangenen in Iran. Onder hen zijn christenen die louter omwille van hun geloof tot lange gevangenisstraffen zijn veroordeeld. Christenen worden willekeurig gevangen genomen en gemarteld omdat ze hun geloof belijden.

Gewetensgevangenen zijn in Iran het slachtoffer van ernstige schendingen van de mensenrechten, waaronder het recht op vrijheid van godsdienst. De rechterlijke macht van het regime vervolgt hen met de algemene beschuldiging van “in gevaar brengen van de staatsveiligheid”. Wij brengen hier verslag uit over de zaak van de Iraanse christen Mehdi Akbari, die tot 10 jaar gevangenisstraf werd veroordeeld.

Mehdi Akbari (foto) zit gevangen in de Evin-gevangenis in Teheran. De voormalige moslim werd veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf omdat hij het christelijk geloof had aangenomen en met andere christenen in een huiskerk bijeen was gekomen voor de eredienst.

Mehdi Akbari werd voor het eerst gearresteerd op 28 januari 2019 na een inval in zijn huis in Teheran. Vervolgens werd hij verscheidene weken vastgehouden in afdeling 2A van de Evin-gevangenis, die onder toezicht staat van de inlichtingendienst. Gedurende die tijd had hij geen contact met de buitenwereld en werd hij aan talrijke verhoren onderworpen. Op 18 maart 2019 werd hij voorlopig vrijgelaten na betaling van borgtocht.

Vervolgens werd Mehdi Akbari aangeklaagd omdat hij “de staatsveiligheid in gevaar zou hebben gebracht door een christelijke huiskerk op te richten”. De regimejustitie beschuldigde hem ook van zendingswerk en contacten met christelijke kerken buiten Iran, onder meer in Turkije en Armenië.

Op 16 juni 2020 werd Mehdi Akbari in Teheran voor het gerecht gebracht. Rechter Mohammad Moghisseh gelastte de onmiddellijke hechtenis van de verdachte, hoewel het vonnis nog niet eens was uitgesproken. Moghisseh, een islamitische geestelijke, is berucht om het grove onrecht dat hij pleegt tegen gewetensgevangenen en mensenrechtenactivisten. Hij is een van de 82 functionarissen van het Iraanse regime tegen wie de Europese Unie inreisverboden en tegoedenbevriezingen heeft uitgevaardigd omdat bewezen is dat zij zich jarenlang schuldig hebben gemaakt aan ernstige schendingen van de mensenrechten.

Op 17 oktober 2020 vernam Mehdi Akbari dat hij door deze rechter was veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf. De alleenstaande vader, die sinds juni 2020 ononderbroken gevangen zit, werd als gevolg van zijn opsluiting gescheiden van zijn ernstig zieke zoon die verzorging nodig heeft. De zoon werd in een verzorgingstehuis geplaatst en overleed daar op 28 december 2021 op 18-jarige leeftijd. De rouwende vader mocht van de gevangenisautoriteiten de begrafenis van zijn zoon niet bijwonen.

Het regime in Teheran negeert zijn internationale verplichtingen door systematisch de mensenrechten te schenden, zoals de vrijheid van geloof en meningsuiting. De willekeurige arrestaties van mensen louter op grond van hun geloof, de aanklachten en de veroordelingen zonder eerlijk proces zijn ernstige schendingen van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten. Het is tijd dat de wereldgemeenschap daadwerkelijk opkomt voor Mehdi Akbari en de andere gewetensgevangenen in Iran.