Proficiat aan alle mensenrechtenverdedigers

Op de tweede, derde en vierde dag van mei 2022 verscheen een panel van leden van toezichthouders en supporters van SMV voor de rechtbank van Stockholm in Zweden ter ondersteuning van rechtvaardigheidsbeweging 1988.

Dit is de rechtbank waarin de laatste dagen van het proces tegen Hamid Nouri, de folteraar en beul van het Iraanse regime en heel de staat van de moellahs plaatsvonden.
Het proces tegen Hamid Nouri, een voormalige Iraanse functionaris, eindigde op 4 mei. Aan het einde van de zitting kondigde de voorzitter aan dat het vonnis op 14 juli zou worden uitgesproken.

Na 90 rechtszittingen heeft de Zweedse officier van justitie levenslange gevangenisstraf geëist tegen Nouri, dit op basis van de verklaringen van getuigen en overlevenden van de massamoord van 1988 in Iran, alsmede verschillende eisers die gerechtigheid zochten voor de meer dan 30.000 politieke gevangenen die in slechts een paar maanden tijd werden geëxecuteerd. Veel deskundigen en juristen menen dat de beslissing van de rechtbank is genomen op verzoek van de officier van justitie en na grondige verklaringen van getuigen.

Deze historische overwinning van de rechtvaardigheidsbeweging 1988 is gerealiseerd door het verzet van 30.000 politieke gevangenen in 1988. Helden die weigerden zich over te geven aan de eisen van het moellahregime.

De negen maanden durende demonstraties van de rechtvaardigheids- beweging 1988 in Stockholm, zowel buiten het gerechtsgebouw als voor het Zweedse parlement, trokken de aandacht van het publiek in Zweden en andere landen. Zij vormden een platform voor de vervolging van allen die betrokken waren bij deze massamoord, de repressie en de misdaad tegen de menselijkheid in Iran. Zij vroegen aan de moderne maatschappijen een verbintenis aan te gaan om zich te verzetten tegen de beulen en dictators en elke vorm van bloedbaden over de hele wereld te stoppen.

Gedurende het hele proces tegen Hamid Nouri, te midden van sneeuw, regen en hagel, kwamen Iraniërs in ballingschap en mensenrechten activisten urenlang in de kou voor de rechtbank bijeen en eisten zij gerechtigheid en aansprakelijkheid voor vier decennia vanmisdaden. Ze droegen foto’s van de slachtoffers en plakkaten waarop de misdaden van de Iraanse leiders, onder wie opperste leider Ali Khamenei en president Ibrahim Raisi, werden blootgelegd.

Velen van hen hebben dierbaren verloren als gevolg van de brutaliteit van het regime of hebben zelf rechtstreeks geleden onder de regime- functionarissen in Iraanse gevangenissen. In de 97 dagen van demonstraties voor de rechtbank waren zij de stem van het Iraanse volk voor rechtvaardigheid.
En met de overtuiging dat mensenrechtenschenders verantwoordelijk zullen worden gehouden voor hun ontelbare misdaden.

SMV: Wij feliciteren bij voorbaat alle mensenrechtenverdedigers in Iran met de uitkomst van dit proces. Onze vereniging stelde sinds 2007 dit project boven alle andere projecten over het onthullen van executies en repressie in Iran, en we zijn trots op alle gerechtigheid zoekende mensen die met ons voor gerechtigheid hebben gewerkt.

Op de laatste dag van de zitting werd door de leden van het comité van toezichthouders, evenals door de moeders van de afgeslachte politieke gevangenen, een boeket aangeboden aan de advocaat van de getuigen van de massamoord, de humanitaire en mensenrechtenadvocaat Mr. Kenneth Lewis.

Ook werd op deze dag ( 5 Mei 2022) in het park naast het gerechtsgebouw van Stockholm een jonge boom geplant ter nagedachtenis aan de martelaren van de massamoord en werd een plaquette geïnstalleerd ter nagedachtenis van de 30.000 mensen die in 1988 in Iran zijn afgeslacht, een boom en plaquette die voor de hedendaagse wereld en voor gerechtigheid altijd een herinnering zullen blijven.