23 juni 2022 – De World Medical Association heeft haar afschuw uitgesproken over het gerechtelijke vonnis dat kan leiden tot amputatie van de vingers van acht gevangenen in Iran. De vereniging veroordeelde het uitvaardigen en uitvoeren van onmenselijke en vernederende straffen door haar bezorgdheid te uiten en deze kwestie onder de aandacht te brengen van de internationale gemeenschap.

Rawvna Shamdasani UNHCR-woordvoerder Ook toonde zich zeer bezorgd over mogelijke amputatie van vingers bij acht mensen in Iran.

Eerder waarschuwde Amnesty International dat bij acht mensen die vastzitten in de gevangenis van Groot-Teheran de vingers zullen worden geamputeerd. Daarnaast meldde de organisatie dat gevangenispersoneel de neus van Hadi Rostami had gebroken in een handgemeen en dat zijn toestand onbekend was.

Van zeven van deze gevangenen is bekend wie ze zijn: Hadi Rostami, Mehdi Shahivand, Mehdi Sharafian, Amir Shirmard, Morteza Jalili, Jacob Fazeli Koushki en Ebrahim Rafiei en Arash Ali Akbari.

Hoewel de Verenigde Naties, Amnesty International en andere mensenrechtenorganisaties herhaaldelijk hebben opgeroepen om een einde te maken aan het uitspreken en voltrekken van amputatievonnissen in Iran, blijft de rechterlijke macht in de Islamitische Republiek dergelijke straffen uitvaardigen, samen met gevallen als geseling en steniging.