Samenzwering tegen democratie – Mensenrechten en de rechtsstaat in Europa

Op donderdag 14 juli werd in Brussel een grote demonstratie gehouden tegen de schandelijke overeenkomst tussen de Belgische regering en de religieuze dictatuur van Iran. Iraanse ballingen uit heel Europa namen deel. Onder hen waren wetenschappelijke en culturele prominenten en vertegenwoordigers van het Belgische en het Europese Parlement.

Na de wereldwijde campagne tegen de schandelijke deal met het Iraanse regime, de massale klachten van de vertegenwoordigers van het Belgische Parlement, het Amerikaanse Congres en andere landen, de steun van vele wetenschappelijke persoonlijkheden, waaronder Nobelprijswinnaars, en de voortdurende demonstraties en protesten van Iraniërs in ballingschap en aanhangers van het Iraanse verzet in België voor de Belgische ambassades in verschillende landen van de wereld, werden de bespreking en stemming over het wetsvoorstel dat bij het parlement werd ingediend voor de tweede keer uitgesteld. Aanvankelijk zou afgelopen donderdag over dit wetsvoorstel worden gestemd, maar dit werd uitgesteld tot woensdag en donderdag van deze week vanwege wijdverbreide oppositie.

Volgens berichten in de Belgische media heeft de regeringscoalitie, vanwege de sterke oppositie tegen het wetsvoorstel en omdat de zaak politiek gevoelig ligt, besloten niet door te drukken. Bijgevolg zullen de bespreking en stemming plaatsvinden aan het einde van de tweedaagse algemene zitting van het Parlement volgende week.

Michael Freilich – Belgisch parlementslid
Vrede zij met u en met het Iraanse verzet … en dank aan de vertegenwoordigers van het Europees Parlement die u vergezellen. We zijn bijeengekomen omdat de Belgische regering een deal met de duivel wil sluiten. Ze bereiden deze overeenkomst voor terwijl we spreken. Ik wil u zeggen dat mijn partij en ik tegen deze schandelijke deal hebben gestemd. Ja, de slogan is “laat de terrorist niet vrij”. Ik hoop en geloof dat wat we vandaag doen zeer duidelijk is. De Belgische regering moet weten dat als we hen een vinger geven, ze je hele hand, arm en lichaam zullen opslokken. Ik heb hen gewaarschuwd dat als je dit doet, je op korte termijn één persoon zult redden, maar dat je op lange termijn vele slachtoffers zult hebben. Dit heeft alleen voordelen op korte termijn. Dit is een zeer belangrijke boodschap. België en de Belgische regering hebben hun zwakte getoond en het Iraanse regime heeft dat aangevoeld en maakt er gebruik van. Het Iraanse regime verstaat maar één taal en dat is de taal van de macht. Wat betekent de taal van de macht? Dat wil zeggen, in plaats van ons over te geven en een contract met hen te ondertekenen, moeten we hen boycotten. Stop de vluchten, stop de handel, en zeg dat je onze onschuldige gevangenen moet vrijlaten. Dat is de enige taal die ze verstaan. Dus ik roep met u, schande over de Belgische regering, schande, schande. Dank u voor uw steun. We zullen deze strijd tot het einde voortzetten en zeggen dat de terrorist niet vrijgelaten mag worden.
Richard Czarnecki – voormalig plaatsvervangend lid van het Europees Parlement
Beste Iraanse vrienden, bedankt dat jullie hier zijn. Vandaag laten jullie zien hoe belangrijk jullie aanwezigheid is. Ik ben Richard Charenski, een lid van het Europees Parlement uit Polen. Een land dat van vrijheid houdt, zoals uw vrijheidslievend land. Ik wil u zeggen dat ik en 32 van mijn collega’s een brief aan het Europees Parlement hebben geschreven en het Iraanse verzet hebben gesteund. Ik hoop dat we de volgende vergadering een vrij Iran kunnen vieren
Sophie Rohonyi – Lid van de Commissie Justitie van het Belgische Parlement
Hallo. Als afgevaardigde ben ik tegen dit schandelijke wetsvoorstel, maar jullie zijn de moedigsten. Jullie moeten doorgaan met deze mobilisatie. Vandaag zijn de voorstanders van de democratie en de media hier, en zij walgen van de stemming in het parlement, zij zien u en sturen u de groeten. Ik ben hier om u te zeggen dat u het recht hebt om op te staan en door te gaan tegen het terrorisme. Ik sta volledig achter jullie en jullie hebben de steun van mij en mijn partij..
Serge de Patoul, voormalig erelid van het Brusselse Parlement
Hallo iedereen, omwille van uw strijd … het wetsontwerp van de regering is een vergissing en wel omdat, zoals de heer Moniquet zei, het ons zeker in een zwakke positie brengt aangezien we op deze manier onze doelen niet zullen bereiken, en het is ook een vergissing omdat door voor dit wetsontwerp te stemmen, we de Belgen in een risicovolle positie zullen brengen. Anderzijds is het een vergissing omdat België, door dit wetsvoorstel te aanvaarden, een werkterrein van terrorisme wordt voor het Iraanse regime. Het vonnis van de Antwerpse rechtbank toonde aan dat het om staatsterrorisme gaat, met dit wetsontwerp wordt België een uitvalsbasis voor het Iraanse staatsterrorisme in Europa.
Claude Moniquet – Directeur van het Centrum voor strategische inlichtingen en Europese veiligheid
Ik feliciteer u vanwege uw grote deelname. Wij hebben vernomen dat de stemming is uitgesteld tot volgende week, niet omdat het zo aangenaam is, maar omdat sommige vertegenwoordigers van de meerderheid niet bereid zijn te stemmen, overeenkomstig de gerechtelijke procedure. Het is bewezen dat de leiding van deze bomaanslag bij de leiders van het Iraanse regime lag en het is belachelijk om deze bommenlegger aan dit regime over te dragen. Ik denk dat we niet moeten toegeven aan het regime en zijn druk, en dit is het slechtste besluit. Want het zal het regime aanmoedigen. We moeten ons niet overgeven. Deze gijzelaars hebben een reden, en het regime is op zoek naar machtsvertoon, terwijl het regime in paniek is en om die reden de bomaanslag heeft gepland, dus er mag niet worden toegegeven tegenover dit regime. Ik heb 40 jaar ervaring en we moeten hoopvol zijn voor uw strijd. De strijd moet doorgaan zodat dit wetsvoorstel niet wordt aangenomen. Vandaag is het 14 juli, het is onze nationale dag en ik hoop dat het volk van Iran ook vrijheid zal krijgen.
Paolo Casaca – Portuguese politician
Oprichter en uitvoerend directeur van het “Democratisch Forum voor Zuid-Azië”; en ARCHumankind, “Alliantie om de samenwerking tussen mensen te vernieuwen”, oprichter van het ” Europees Hervormingsinitiatief”, van het in Brussel geregistreerde adviesbureau voor duurzame ontwikkeling, Lessmeansmore, Duurzame systemen voor land en energie, medewerker van het Duitse Marshallfonds van de VS in het eerste semester van 2010.
Paulo Casaca was gedurende tien jaar lid van het Europees Parlement, waar hij met name voorzitter was van de delegatie voor de betrekkingen met de Parlementaire Vergadering van de NAVO.Wij willen onze afschuw uitspreken over deze vertrouwelijke overeenkomst, die maandenlang geheim werd gehouden en waarvoor op onmiddellijke goedkeuring werd aangedrongen. Deze deal is schandalig. Hoe meer punten je aan de moellahs geeft, hoe meer punten zij willen. Het debat over deze overeenkomst is uitgesteld omdat de regering weet dat zij dreigt te worden verslagen omdat u een prachtige campagne hebt gevoerd om dit schandelijke wetsvoorstel te verslaan, en dit toont aan dat wij vooruit moeten en meer moeten doen en met meer parlementsleden moeten praten. We mogen niet vergeten dat de mislukte terroristische aanslag van het regime gericht was tegen tientallen politieke wereldleiders, dit was een aanslag op het volk van Iran en de vrijheid van westerse vrienden. Als dit wetsvoorstel wordt goedgekeurd, zal niemand meer veilig zijn, dus we moeten onze inspanningen voortzetten.

Theo Franken, Lid van het Belgische Parlement en voormalig minister van Immigratie (2018)

Ik ben hier, samen met het hoofd van de parlementaire commissie, om uw strijd te steunen. Ik was hier vorige week. Er is veel gebeurd. De stemming werd uitgesteld en sommige politieke partijen stemden voor deze schandelijke deal, maar de strijd is nog niet gestreden. De stemming had vandaag moeten plaatsvinden, maar werd opnieuw uitgesteld tot volgende week. Dit is een kleine overwinning, maar ik geef jullie een advies. Jullie moeten proberen de leden van de meerderheidscoalitie ervan te overtuigen niet te stemmen of niet deel te nemen, want de coalitie is klein en kan worden verslagen. Het is belangrijk om de druk op de vertegenwoordigers van de regerende meerderheid op te voeren. Ik heb vorige week gezegd dat dit geen gemakkelijke opdracht is. We hebben een Belg die in Iran voor een NGO Iraanse mensen hielp, maar de moellahs hebben hem gegijzeld zodat ze hem konden ruilen voor Assadi. Dit is een moeilijke situatie. Er zijn mensen die zeggen dat we hem moeten vrijlaten omdat hij onschuldig is, maar het probleem is dat als we zo’n ruil doen, het leven van alle burgers in gevaar komt. Door dit te doen, denken de moellahs dat ze gewonnen hebben en worden ze aangemoedigd. Als parlementariërs moeten we dit in overweging nemen. Wij zullen tegen dit wetsvoorstel stemmen. We hebben deze urgentie. Wij hebben de verantwoordelijkheid om u allen te beschermen. Degenen die het niet eens zijn met de moellahs en in gevaar zijn in Europa. We kunnen niet onderhandelen met terroristen.