Georges Dallemagne – Lid van de Buitenlandse Commissie van het Parlement: Sinds vorige week worden we geconfronteerd met een tsunami aan brieven van vooraanstaande Belgische professoren en internationale advocaten, ambtenaren en voormalige regeringsleiders, parlementariërs en veiligheidsfunctionarissen.

Georges Dallemagne – Dank u, mevrouw de Voorzitter. Mijnheer de minister-president, natuurlijk zal ik het niet hebben over deze overeenkomst die het behandelingsproces doorloopt, maar ik zal het hebben over de woede die deze tekst heeft veroorzaakt. Mijn collega De Roover heeft u vorige week al ondervraagd, maar ondertussen ontvangen we eigenlijk een tsunami aan brieven, zowel van vooraanstaande Belgische en internationaal rechtsgeleerden, als van voormalige regeringsleiders, Europese parlementariërs en veiligheidsfunctionarissen. Een tijdje geleden zei Christine Van den Wyngaert , onze rechter bij het Internationaal Strafhof die recentelijk de Orde van Eer van de Koning heeft ontvangen, ons dat u dit vooral niet moet doen; Daarmee is onze geloofwaardigheid … [in gevaar] … en wat zij verder nog zei wil ik niet meer vertellen.

Zoiets heb ik in mijn zittingstermijn nog nooit meegemaakt. Er is hier een echt probleem voor onze geloofwaardigheid. Daarom ondervraag ik u over uw diplomatieke betrekkingen met deze regeringen; Vooral met de regeringen die ons in staat hebben gesteld deze terrorist te arresteren, degenen die met ons hebben samengewerkt, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Oostenrijk en mogelijk Zweden die erbij betrokken zijn. Frankrijk in het bijzonder; Omdat deze terreuraanslag op zijn grondgebied zou uitgevoerd worden en het hun land was dat het doelwit was. Welk overleg heeft u gehad met het Franse Ministerie van Buitenlandse Zaken en welk overleg had u voordat u deze overeenkomst ondertekende? Welk overleg heeft u vandaag? Ik wil weten in hoeverre onze reputatie vandaag is geschaad, terwijl daarvoor [onze reputatie] werd versterkt door deze buitengewone actie van onze inlichtingen-, justitiële en veiligheidsdiensten. Dank u wel.

Ellen Samyn – Ondervoorzitter van de Commissie Buitenlandse Zaken van het Parlement: Uiteraard gaat deze overeenkomst over dezelfde terrorist, Asadi. We zullen het eerste Europese land zijn dat een overeenkomst tekent met een regering die het internationale terrorisme steunt en dat is een grote fout.

Ellen Samyn – Mijnheer de minister-president, volgende week zal ons land internationaal bekend staan, niet alleen voor de zeer lange periode die het ons kostte om een regering te vormen, maar ook voor het sluiten van een overeenkomst met de duivel. We zullen het eerste Europese land zijn dat een overeenkomst tekent met een regering die het internationale terrorisme ondersteunt en faciliteert en dat is weer een grote fout in uw beleid. Vorige week zei u in de algemene vergadering van het parlement: “Wat voor ons ligt, is een akkoord dat moet leiden tot een sterkere positie in de onderhandelingen voor ons land.” Gelooft u dat echt? Gelooft u werkelijk dat de onderhandelingspositie van België wordt versterkt door het sluiten van dergelijke internationale akkoorden?

Uw vrienden in Teheran lachen al in hun vuistje. Dit is niet alleen een overwinning voor deze religieuze dictatuur, maar door deze acties goed te keuren, effenen we ook de weg voor toekomstige gijzelingen van Europese burgers, die Teheran vervolgens kan gebruiken als onderhandelingsmiddel voor zijn terroristen om onze nationale veiligheid in ons eigen land in gevaar te brengen. Mijnheer de premier, laten we de realiteit onder ogen zien. In tegenstelling tot wat u en uw minister van Justitie Vincent Van Quickenborne beweren, gaat deze overeenkomst natuurlijk over dezelfde terrorist, Asadi. Gisteren, na de uitlatingen van de woordvoerder van het ministerie van de Buitenlandse Zaken van het Iraanse regime, Nasser Kanani, bestond hierover geen twijfel meer. Begrijpt u en uw meerderheidsleden wat er op het spel staat? Mijnheer de premier, hoe ziet u het feit dat we ons onderwerpen aan het chantagebeleid van (de regering in) Teheran en een vulgaire uitwisseling van gevangenen organiseren? Vindt u dit geen gevaarlijk patroon? In tegenstelling tot de vorige regering zijn er nu echte onderhandelingen gaande met (de regering in) Teheran. Bent u bereid om gebruik te maken van alle andere maatregelen? U kunt bijvoorbeeld oproepen tot beëindiging van de onderhandelingen met (de regering in) Teheran over de nucleaire deal en terugtrekking uit het INSTEX-mechanisme.

Peter De Roover – Fractieleider van de Nieuw-Vlaamse Alliantie: Dit is een deal met de duivel. Er zijn veel kritische stemmen, niet alleen in de oppositie maar ook van de meerderheid.

Peter De Roover – Mijnheer de premier, in werkelijkheid hadden we vanavond over de overeenkomst met (het regime van) Iran moeten stemmen, maar gisteren heeft uw minister van Justitie verzocht deze kwestie niet op de agenda te plaatsen. Dit is hoopgevend. Misschien wordt tot op zekere hoogte begrepen dat dit een overeenkomst met de duivel is. Er zijn veel kritische stemmen, niet alleen in de oppositie, maar ook uit de meerderheid. Ondanks dat is er nog steeds steun voor deze kwaadaardige overeenkomst, en deze steun komt uit Teheran. Laat me de (woordvoerder van de) minister van de Buitenlandse Zaken van (het regime van) Iran citeren.

Hij zei: “We streven zeker naar de snelle vrijlating van deze dierbare diplomaat van de Islamitische Republiek Iran.” Hij heeft het over de veroordeelde terrorist Assadi. “Vanaf het begin van zijn onwettige arrestatie en zijn arrestatie en detentie in strijd met het Verdrag van Wenen” trekt hij hier de beslissing van de Antwerpse rechtbank in twijfel; “Het stond en staat op de agenda van het ministerie van Buitenlandse Zaken en alle relevante overheidsdiensten van de Islamitische Republiek Iran. De onvoorwaardelijke vrijlating van Asadi is een serieus en nadrukkelijk verzoek van de Islamitische Republiek Iran”. Hij voegde eraan toe: “Onderhandelingen en politiek overleg met de Belgische autoriteiten zijn aan de gang.” De rest hoef ik niet te lezen. Het van de agenda halen van deze kwestie zal waarschijnlijk enige paniek veroorzaken in Teheran, aangezien ze hopen dat deze overeenkomst zal worden geratificeerd.

Éliane Tillieux– Voorzitter van het Belgisch Parlement: We zullen de volgende kwestie bespreken, die verband houdt met de schade die wordt toegebracht aan de reputatie van België op internationaal niveau. Drie mensen zullen het woord voeren, van wie de eerste de heer Georges Dallemagne is.