17 augustus 2022 – De gevangenneming van deze bahai-gelovigen toont de zinloze wreedheid van de Iraanse regering in haar systematische campagne om de hele religieuze gemeenschap te vervolgen. Deze meedogenloze en escalerende psychologische oorlogvoering maakt de weg vrij voor toenemende vervolging van bahai in de komende weken en maanden.

Mensenrechtenactivisten en leden van de bahai-gemeenschap hebben de internationale gemeenschap opgeroepen om te werken aan het stoppen van de escalerende vervolging van bahai in Iran. Prominente bahai zijn ook getroffen door de laatste golf van arrestaties. De inlichtingendienst van het regime van Teheran heeft invallen gedaan in de huizen en bedrijven van ten minste 52 bahai op grond van ongegronde beschuldigingen.

Onder de gearresteerden bevinden zich de internationaal bekende bahai-leden Mahvash Sabet en Fariba Kamalabadi, die beiden tien jaar lang alleen vanwege hun geloof gevangen zaten.

Dertien mensen werden gearresteerd bij de invallen. Met name Mahvash Sabet, Fariba Kamalabadi en Afif Naemi, van wie de laatste in eenzame opsluiting wordt vastgehouden in de Evin-gevangenis. De verblijfplaats van de andere twee is niet bekend. Tot 2008 behoorden ze tot de voormalige zevenkoppige leidersgroep van de bahai in Iran, die in 2007 en 2008 alleen vanwege hun religieuze overtuigingen werden opgesloten. Na 10 jaar onschuldige gevangenisstraf werden ze respectievelijk in 2017 en 2018 vrijgelaten na wereldwijde protesten.

“We zijn verontwaardigd dat een aanzienlijk aantal bahai, waaronder Mahvash Sabet, Fariba Kamalabadi en Afif Naemi, op grond van ongegronde beschuldigingen gevangen zitten.” “En het is nog schandaliger dat het Ministerie van Inlichtingen probeert deze personen af te schilderen als agenten van buitenlandse mogendheden, die de veiligheid van Iran zouden willen ondermijnen. De verklaring van het ministerie is volkomen onsamenhangend en tegenstrijdig, en de beschuldigingen zijn duidelijk absurd en ongegrond. In plaats van de uitdagingen waarmee hun land wordt geconfronteerd aan te pakken, richten de Iraanse autoriteiten hun aanvallen op onschuldigen en proberen ze aan te zetten tot religieuze haat.”

“De gevangenneming van deze bahai toont de zinloze wreedheid van de Iraanse regering in haar systematische campagne om de hele religieuze gemeenschap te vervolgen”. Zij zijn bekend als gewetensgevangenen. Talloze mensen over de hele wereld voerden destijds campagne voor hun vrijlating. Niemand zal de excuses van de Iraanse regering geloven om een hulpeloze, vreedzame gemeenschap aan te vallen. Maar deze meedogenloze en escalerende psychologische oorlogsvoering maakt de weg vrij voor een toenemende vervolging van bahai in de komende weken en maanden.”

De invallen en arrestaties vonden enkele dagen nadat 20 bahai in Shiraz, Teheran, Yazd en Bojnourd werden gearresteerd, vastgehouden of onderworpen aan huiszoekingen en bedrijfssluitingen plaats, en minder dan een maand nadat 44 andere bahai in heel Iran ook werden gearresteerd en aangeklaagd of gevangen hebben gezeten. 26 van de 44 mensen die in Shiraz waren, werden veroordeeld tot in totaal 85 jaar gevangenisstraf. Meer dan honderd bahai in Iran zijn de afgelopen weken het doelwit geweest van de autoriteiten.

Achtergrond:

Sabet, Kamalabadi en Naemi waren lid van een groep die bekend staat als de “Yaran” of “Vrienden” van Iran, die tot 2008 de informele leiding van de Iraanse bahai-gemeenschap vormde. Alle zeven leden werden in 2007 en 2008 gearresteerd en kregen een gevangenisstraf van tien jaar. De Yaran voorzag in de fundamentele pastorale behoeften van de gemeenschap – de grootste niet-islamitische religieuze minderheid van Iran – en deed dit met medeweten en aanvaarding van de toenmalige Iraanse autoriteiten. Als gevolg van de arrestaties in die tijd werd de Yaran- leiderschapsgroep echter ontbonden en nooit opnieuw gevormd of opnieuw opgericht. De impliciete verklaring van het Ministerie van Inlichtingen dat zij deel uitmaken van een zogenaamde “kern” van de bahai “spionagepartij” is daarom in alle opzichten volkomen onjuist.

Mahvash Sabet, die tijdens haar tienjarige verblijf in de Evin-gevangenis in Teheran gedichten schreef die tijdens haar opsluiting werden verspreid en later in het Engels werden gepubliceerd onder de titel Prison Poems, werd bekroond met de Engelse PEN International Writer of Courage 2017.

“We zijn ernstig bezorgd over berichten dat Mahvash Sabet, winnaar van de PEN Pinter Prize 2017 voor een internationale schrijver van moed, opnieuw is gearresteerd in Iran”, zegt Daniel Gorman, directeur van het Engelse PEN. “We zullen de situatie nauwlettend blijven volgen.”

Fariba Kamalabadi, een ontwikkelingspsycholoog, werd in 2008 gearresteerd en zat ook tien jaar achter de tralies. In 2017 werd ze erkend en verdedigd als een religieuze gewetensgevangene door de United States Commission on Religious Freedom.

Afif Naemi, een industrieel die ook in 2008 werd gearresteerd, bracht een groot deel van zijn straf van 10 jaar door in slechte gezondheid, maar de noodzakelijke medische behandeling werd hem geweigerd. Hij werd in 2018 vrijgelaten uit de gevangenis, samen met de andere leden van de voormalige bahai-leiderschapsgroep.”