14 september 2022 – VN-experts doen een beroep op de internationale gemeenschap om de acties van het regime van Teheran, die tot doel hebben religieuze minderheden en dissidenten het zwijgen op te leggen, niet te accepteren.

Ondanks talrijke protesten van Iraanse en internationale mensenrechtenverdedigers zet de dictatuur van Teheran haar repressiecampagne tegen religieuze minderheden in Iran voort.

Al op 22 augustus uitten verschillende deskundigen van de Verenigde Naties hun diepe bezorgdheid over de escalerende vervolging van religieuze minderheden in Iran. Tot de deskundigen behoorden Javaid Rehman (foto links), speciaal rapporteur voor de mensenrechtensituatie in Iran, en Fernand de Varennes, speciaal rapporteur voor minderhedenkwesties. Ze riepen het regime van Teheran op om eeneinde te maken aan represailles tegen religieuze minderheden en het misbruik van religie om fundamentele mensenrechten te ontkennen. Alle gevangenen die vanwege hun geloof worden vastgehouden, moeten onmiddellijk en onvoorwaardelijk worden vrijgelaten.

De VN-experts wezen met name op de verhevigde repressie van de bahá’í-religieuze gemeenschap in Iran en spraken van een breed gedragen vervolgingsbeleid dat alle religieuze minderheden in het land treft, inclusief christelijke bekeerlingen en islamitische geloofsgemeenschappen die afwijken van de staatsdoctrine .

De mensenrechtenactivisten deden een beroep op de internationale gemeenschap om de acties van het regime van Teheran, dat tot doel heeft religieuze minderheden en andersdenkenden het zwijgen op te leggen, niet te accepteren..

Onderdrukking van de religieuze bahá’í-gemeenschap

Ondertussen wordt het bahá’í-geloof in Iran nog steeds bruut vervolgd. In een persbericht van de bahá’í-gemeenschap in Duitsland op 1 september staat:

“Vertien bahá’ís, waaronder dertien jongeren, werden gisteren gearresteerd in de noordelijke Iraanse stad Qaemshahr, in de provincie Mazandaran, en vastgehouden op het kantoor van de Sari Inlichtingendienst. De meeste arrestaties vonden plaats in een privéwoning waar de jongeren samen teksten bestudeerden en het belang van onderwijs voor sociale vooruitgang bespraken. Er is geen informatie vrijgegeven over de aanklachten tegen de jonge bahá’ís.

De arrestaties zijn de laatste in een campagne van een maand door de Iraanse regering tegen bahá’ís in het hele land. Volgens de Bahá’í International Community (BIC) hebben de autoriteiten de afgelopen 32 dagen hard opgetreden tegen 245 bahá’í-zaken: arrestaties en detenties, vernieling van huizen en inbeslagname van eigendommen, huiszoekingen in woningen en bedrijven, mishandeling, weigering van medicijnen voor gedetineerden en weigering van hoger onderwijs voor meer dan honderd jongeren.”