5 november 2022 – De EU-lidstaten hebben op het geweld tegen vreedzame protesten in Iran gereageerd met verdere sancties. Er worden onder meer nieuwe strafmaatregelen genomen tegen de binnenste cirkel van de Revolutionaire Garde. De EU dringt erop aan dat het regime het gewelddadig optreden tegen vreedzame protesten onmiddellijk staakt, de arrestanten vrijlaat en zorgt voor een vrije informatiestroom, ook via internet.

In een persmededeling van de Raad van de EU van 14 november 2022 staat het volgende:

Iran: EU legt verdere sancties op tegen plegers van ernstige mensenrechtenschendingen

De Raad heeft vandaag in het licht van de mensenrechtensituatie in Iran 29 personen en 3 organisaties toegevoegd aan de lijst van personen, instanties en organisaties waarop krachtens de bestaande sanctieregeling beperkende maatregelen van toepassing zijn. Deze stap wordt gezet vanwege hun rol in de dood van Mahsa Amini en de gewelddadige reactie op recente demonstraties in Iran.

“De EU veroordeelt krachtig het onaanvaardbare gebruik van geweld tegen de demonstranten. Wij staan achter het Iraanse volk en steunen hun recht om vreedzaam te protesteren en vrijelijk uiting te geven aan hun eisen en standpunten. Vandaag leggen wij extra sancties op tegen degenen die verantwoordelijk zijn voor de onderdrukking van de Iraanse demonstranten.”

Josep Borrell, hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid
Tot de vandaag aangewezen personen behoren de vier leden van het team dat verantwoordelijk is voor de willekeurige arrestatie van Mahsa Amini, de provinciale hoofden van de Iraanse ordehandhavingsdiensten en de Iraanse Revolutionaire Garde, en de bevelhebber van de grondtroepen van het Iraanse leger, brigadegeneraal Kiyumars Heidari, voor hun rol in de brute onderdrukking van de recente protesten. Daarnaast noemt de EU het Iraanse staatstelevisiestation Press TV, dat verantwoordelijk is voor het produceren en uitzenden van gedwongen bekentenissen van gevangenen. Voorts neemt de EU het hoofd van de Iraanse cyberpolitie, Vahid Mohammad Naser Majid, in de lijst op, omdat hij verantwoordelijk is voor de willekeurige aanhouding van mensen die op het internet kritiek uiten op het Iraanse regime. Ten slotte heeft de EU ook de Iraanse minister van Binnenlandse Zaken Ahmad Vahidi genoemd, die verantwoordelijk is voor de wetshandhavingsdiensten die ernstige mensenrechtenschendingen hebben begaan.

De vandaag opgelegde maatregelen omvatten een reisverbod en de bevriezing van activa. Bovendien wordt het EU-burgers en -bedrijven verboden financiering te verstrekken aan de personen en organisaties op de lijst. De sanctieregeling die met het oog op de mensenrechtensituatie in Iran van kracht is, verbiedt ook de uitvoer naar Iran van apparatuur die voor binnenlandse repressie kan worden gebruikt en apparatuur voor het onderscheppen van telefoonverkeer.

De lijst van personen, instanties en organisaties waarop krachtens de bestaande sanctieregeling beperkende maatregelen van toepassing zijn in verband met de mensenrechtensituatie in Iran, bevat nu in totaal 126 personen en 11 organisaties.

De Europese Unie en haar lidstaten veroordelen het aanhoudende, wijdverbreide en onevenredige gebruik van geweld tegen vreedzame demonstranten. Dit is niet te rechtvaardigen en onaanvaardbaar. De bevolking van Iran heeft, zoals overal, het recht op vreedzaam protest en dit recht moet onder alle omstandigheden worden gewaarborgd.

De EU dringt er bij Iran op aan het gewelddadig optreden tegen vreedzame protesten onmiddellijk te staken, de arrestanten vrij te laten en te zorgen voor een vrije informatiestroom, ook via internet. De EU dringt er bij Iran ook op aan het aantal doden en arrestaties bekend te maken, de verantwoordelijken ter verantwoording te roepen en alle arrestanten een eerlijk proces te geven. Voorts moet de moord op Mahsa Amini op onafhankelijke en transparante wijze worden onderzocht, en moet eenieder die verantwoordelijk blijkt voor haar dood ter verantwoording worden geroepen.

Attachments