19 februari 2023 – Solidariteit met de protestbeweging tegen de dictatuur in Iran: Mensen uit heel Europa hebben de VN en de EU opgeroepen om effectief op te treden om een einde te maken aan de gewelddadige repressie in Iran. Democratische landen is gevraagd mensenrechten centraal te stellen in hun Iran-beleid.

Duizenden demonstranten uit heel Europa, waaronder veel verbannen Iraniërs en mensenrechtenactivisten, hielden op 12 februari een massademonstratie in Parijs om hun solidariteit met de protestbeweging in Iran te betuigen. Ondanks massale repressie blijft het Iraanse volk moedig protesteren voor vrijheid en mensenrechten.

In Parijs riepen de deelnemers aan de rally de VN en de Europese Unie op om effectieve maatregelen te nemen om een einde te maken aan de meedogenloze repressie in Iran. Zij eisten onder andere:

  • Het geweld en de massa-arrestaties, martelingen en executies door het regime moeten stoppen.
  • De vrijlating van alle gearresteerde demonstranten en politieke gevangenen.
  • Beëindiging van de repressie door massale internationale druk op de machthebbers in Iran.
  • De Revolutionaire Garde, het belangrijkste repressieve orgaan van de dictatuur van Teheran, moet door de EU worden aangemerkt als een terroristische organisatie. Alle landen moeten de economische en andere banden met de Revolutionaire Garde verbreken.
  • Degenen die verantwoordelijk zijn voor de bloedige repressie in Iran moeten berecht worden volgens het internationale strafrecht.
  • Democratische landen moeten mensenrechten centraal stellen in hun Iran-beleid

Verschillende mensenrechtenactivisten, onder wie Franse parlementariërs en burgemeesters, spraken tijdens de bijeenkomst in Parijs. De sprekers waren onder meer:

Ingrid Betancourt, Frans-Colombiaanse mensenrechtenactiviste die meer dan zes jaar in Colombia gegijzeld werd

Guy Verhofstadt, lid van het Europees Parlement en voormalig premier van België

John Bercow, voormalig voorzitter van het Britse Lagerhuis

Ook Iraanse mensenrechtenactivisten behoorden tot de sprekers in Parijs

Ingrid Betancourt zei in haar toespraak onder meer:
“Het is geweldig om aan de goede kant van de geschiedenis te staan, hier met de Iraanse diaspora, in solidariteit met de demonstranten in Iran. De oppositie is niet alleen aanwezig in de straten van Teheran en in heel Iran, maar ook over de hele wereld en hier in Parijs. Dit is een door vrouwen geleide strijd voor vrijheid voor alle mensen.
Het wordt tijd dat we opstaan. We moeten ophouden bang te zijn en te knielen voor het Iraanse regime. Dat geldt niet alleen voor het Iraanse volk, maar ook voor ons hier in Europa. De strijd van het Iraanse volk is onze strijd. We worden gegijzeld door dit regime. We willen een vrij Iran, voor alle Iraniërs, voor alle Fransen en voor alle Europeanen. We vechten voor alle gijzelaars.
We zijn hier om de mensen te herdenken die werden geëxecuteerd, simpelweg omdat ze demonstreerden voor hun rechten. We zullen vechten totdat er democratie is in Iran.”


Voormalig Belgisch premier Guy Verhofstadt zei op de rally in Parijs onder meer:
“Het is onze verantwoordelijkheid en plicht om een einde te maken aan het geweld en de moorden in Iran en de toepassing van de doodstraf. Als Europeanen hebben we nog veel meer te doen. We moeten het regime verantwoordelijk houden voor zijn misdaden. We moeten massale sancties opleggen aan degenen die verantwoordelijk zijn voor mensenrechtenschendingen in Iran. We moeten de ruggengraat van het Iraanse regime, de Revolutionaire Garde, breken. We moeten stoppen met het financieren van deze organisatie en ervoor zorgen dat ze aangemerkt wordt als een terroristische organisatie.

We moeten ook het Iraanse volk en de Iraanse diaspora hier in Europa beschermen. De vraag moet zijn: waarom onderhandelen we nog steeds met Iran? Waarom denken we een duurzame overeenkomst te kunnen sluiten met deze onbetrouwbare gesprekspartner? Als we een nucleair akkoord sluiten met een regime dat zijn burgers vermoordt, geeft dat het regime groen licht om door te gaan met zijn misdaden.
Het regime moet gedwongen worden politieke gevangenen en gijzelaars vrij te laten zonder concessies te doen. Concessies zullen het regime alleen maar aanmoedigen om meer gijzelaars te nemen. Het is belangrijk dat we gezamenlijk het heft in handen nemen en een plan uitvoeren dat de vrijheid in Iran garandeert.”

In de toespraak van de voormalige Britse parlementsvoorzitter John Bercow staat:
“We willen geen dictatuur voor het volk van Iran. Wij willen democratie. We willen vrijheid, de rechtsstaat, respect voor de media, gelijke rechten voor vrouwen en bescherming voor minderheden.
Als we het Iraanse volk willen helpen een koers uit te stippelen naar echte democratie, moeten we erkennen dat het tijd is om diegenen een halt toe te roepen die niet in democratie of vrijheid geloven, maar alleen in het gebruik van fascistisch geweld. De Revolutionaire Garde vertegenwoordigt precies dit brutale, gevaarlijke en gewelddadige denken. Het moet worden verbannen vanwege de terroristische organisatie die het is.
Bijzonder bemoedigend is de opkomst bij de bijeenkomst van vandaag door veel jonge mensen die pas tevreden zullen zijn als er een vrije, democratische, seculiere republiek in Iran is die de mensenrechten respecteert.”

Achtergrond:


Half september 2022 begon in Iran een landelijke volksopstand tegen de dictatuur. Het is de grootste volksopstand sinds de islamitische dictatuur aan de macht kwam. Hoewel het regime de protestbeweging brutaal onderdrukt, blijft de bevolking dapper protesteren voor vrijheid, mensenrechten en democratie. Straatprotesten en stakingen blijven plaatsvinden in verschillende delen van het land. Met indrukwekkende burgerlijke moed blijven mensen in heel Iran hardnekkig het einde van de dictatuur eisen.
Het regime heeft al zijn repressieve krachten gemobiliseerd om de protesten met massaal geweld de kop in te drukken. De wereld is geschokt omdat ze getuige is van moorden op demonstranten, massa-arrestaties, martelingen en executies. Milities van het regime jagen weerloze demonstranten op en slaan ze meedogenloos in elkaar. Gardesoldaten vuren lukraak met scherp van korte afstand op mannen, vrouwen en kinderen die vreedzaam demonstreren of zich in de nabijheid van protestbijeenkomsten bevinden. Mensenrechtenrapporten spreken van meer dan 700 doden onder demonstranten sinds half september 2022. Talloze demonstranten hebben ernstige verwondingen opgelopen.

Parijs herdenkt de vrouwen en mannen die de afgelopen maanden zijn vermoord vanwege hun deelname aan de Iraanse protestbeweging.
Duizenden mensen werden naar de gevangenis gebracht en op brute wijze gemarteld vanwege hun betrokkenheid bij de protesten. De Iraanse rechterlijke macht, die het regime dient als repressie-instrument, voert showprocessen tegen demonstranten in kort geding. Talloze vrouwen en mannen zijn al tot meerdere jaren gevangenisstraf veroordeeld.
De doodstraf werd opgelegd aan verschillende demonstranten. Ze werden berecht zonder wettelijke vertegenwoordiging en ter dood veroordeeld als “vijanden van de staat” en “onruststokers”. De processen duurden soms minder dan tien minuten. Eerder waren de gevangenen op brute wijze gemarteld om hen te dwingen zichzelf voor de rechtbank te beschuldigen met valse bekentenissen. Vier jonge mannen zijn al geëxecuteerd wegens deelname aan de protesten. Meer executies zijn op handen.