24 Februari 2023 – Het op 21 februari bekendgemaakte doodvonnis, uitgesproken door een rechtbank in Teheran, tegen de Duits-Iraniër Jamshid Sharmahd werd internationaal scherp veroordeeld.

Europese Unie: “We wijzen het toepassen van de doodstraf, onder alle omstandigheden, beslist af. Het alsmaar groeiende aantal EU-burgers, dat nu door Iran om armzalige redenen gevangen wordt gehouden, is zeer zorgwekkend.”

EU: Doodvonnis tegen Duits-Iraniër is onacceptabel.
De Europese Unie heeft het doodvonnis tegen Jamshid Sharmahd als “ontoelaatbaar” gekenmerkt. „De EU veroordeelt het doodvonnis nadrukkelijk“, verklaarde op 23 februari Nabila Massrali, woordvoerder van Josep Borrell, hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, „We zullen er alles doen om te pleiten voor een herziening van het vonnis, waarbij een ordentelijke procesvoortgang plaatsvindt, benadrukte Massrali. „We herinneren eraan, dat de EU de toepassing van de doodstraf onder alle omstandigheden beslist afwijst. Het groeiende aantal EU-burgers, dat nu door Iran om armzalige redenen gevangen wordt gehouden, is zeer zorgwekkend.“

De EU eist dat er een eind komt aan de willekeurige arrestaties van EU-burgers in Iran
De EU heeft al op 20 februari haar bezorgdheid uitgesproken over het groeiende aantal EU-burgers dat in Iran om armzalige redenen gearresteerd werd.

In een mededeling aan de pers van de Raad op 20.02.2023 staat o.a.:

„Onder verwijzing naar de slotconclusies van de Raad in december 2022, wijst de Europese Unie de praktijk van Iran om burgers uit de EU, zowel als personen met een dubbele nationaliteit (EU-land en Iran) willekeurig te arresteren, beslist af en eist van Iran om de zorgwekkende praktijk te beëindigen van het vastzetten van buitenlandse burgers, met het oogmerk van het behalen van een politiek succes.

Het groeiende aantal EU-burgers, dat nu door Iran om armzalige redenen wordt opgesloten, geeft aanleiding tot grote zorgen. Velen van hen worden vastgehouden onder vernederende omstandigheden, zonder uitzicht op een eerlijk proces.

De Europese Unie eist van Iran om zijn internationale verplichtingen strikt na te komen, in het bijzonder die in het kader van de Weense Overeenkomst, die gaat over diplomatieke en consulaire betrekkingen en die van het Pakt over burgerlijke en politieke rechten.

Bondskanselier, Olaf Scholz, verklaarde 22 februari op Twitter: „Het Iraanse regime strijdt op elke denkbare manier tegen het eigen volk en minacht de mensenrechten. Het doodvonnis tegen Jamshid Sharmahd is onacceptabel. Wij veroordelen dit ten sterkste en eisen van het Iraanse regime dat het vonnis wordt vernietigd.“

Het Iraanse regime wil mijn vader executeren

In een mededeling op 21.02.2023 van het ministerie van Buitenlandse Zaken aan de pers staat o.a.:

„Het doodvonnis tegen Jamshid Sharmahd is volstrekt ontoelaatbaar. Niet alleen is de doodstraf wreed, onmenselijk en vernederend, maar Jamshid Sharmahd had op geen enkel ogenblik maar een schijn van een eerlijk proces: Hij had geen toegang tot een door hem gekozen advocaat. De openbare aan de kaak stelling van de heer Sharmahd heeft sterke overeenkomsten met een bij voorbaat beklonken veroordeling.

We hebben ons, sinds zijn onder hoogst twijfelachtige omstandigheden tot stand gekomen arrestatie, altijd weer en op een hoog niveau voor de heer Sharmahd ingezet. Deze intensieve bemoeiingen werden door Iran geringschat, contact met de consul en ook de toegang tot de proceszittingen werden telkens weer geweigerd.

We eisen daarom van Iran dat deze fouten in de beroepsprocedure ongedaan worden gemaakt, het vonnis dienovereenkomstig wordt gecorrigeerd en van de doodsstraf wordt afgezien. De oplegging van de doodstraf tegen de heer Sharmahd zal een niet mis te verstane reactie ten gevolge hebben.“

Reactie op het doodvonnis: Bondsregering wijst twee diplomaten van het Iraanse regime uit.