22 maart 2023 – Vanwege de aanhoudende ernstige mensenrechtenschendingen in Iran heeft de Europese Unie haar sancties tegen het regime in Teheran op 20 maart voor de derde keer sinds het begin van het jaar aangescherpt. De ministers van Buitenlandse Zaken van de EU hebben een inreis- en vermogensverbod opgelegd aan acht functionarissen en één organisatie van het regime. Onder hen zijn voornamelijk functionarissen van de rechterlijke macht van het regime, die verantwoordelijk zijn voor doodvonnissen tegen demonstranten.

In een persmededeling van de Raad van de EU van 20 maart 2023 staat het volgende:

Mensenrechtenschendingen in Iran: EU legt sancties op aan nog eens acht personen en één organisatie

De Raad heeft vandaag besloten beperkende maatregelen op te leggen aan nog eens acht personen en een organisatie die verantwoordelijk zijn voor ernstige schendingen van de mensenrechten in Iran.
De Raad legt met name sancties op aan leden van de rechterlijke macht die verantwoordelijk zijn voor het opleggen van doodvonnissen in oneerlijke processen en voor het martelen van veroordeelden.

  • Hij legt ook sancties op tegen conservatieve geestelijken die de vrijheid van meisjes en vrouwen ondermijnen of haat tegen vrouwen verspreiden;
  • Een lid van het Iraanse parlement (Majles) en woordvoerder van de culturele commissie ervan;
  • De woordvoerder van het Centraal Bureau voor de bescherming van het recht en het verbod op laakbare handelingen, waartegen de EU reeds sancties heeft ingesteld;
  • De Hoge Raad van de Culturele Revolutie, een orgaan dat verschillende projecten bevorderde die de vrijheid van meisjes en vrouwen ondermijnden en minderheden discrimineerden;
  • Het hoofd culturele zaken en beleidsontwikkeling van de op de EU-lijst geplaatste Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB – de Iraanse staatsomroep), die tijdens de protesten van 2022/2023 afgedwongen verklaringen van buitenlandse gijzelaars uitzond.

De beperkende maatregelen van de EU gelden nu voor in totaal 204 personen en 34 organisaties. Het betreft een bevriezing van tegoeden, een reisverbod naar de EU en een verbod om tegoeden of economische middelen te verstrekken aan de genoemde personen, organisaties en instanties. Een uitvoerverbod naar Iran betreft apparatuur die voor binnenlandse repressie kan worden gebruikt en apparatuur voor het aftappen van telecommunicatie.

De Europese Unie en haar lidstaten dringen er bij de Iraanse regering op aan een einde te maken aan het brute optreden tegen vreedzame protesten, een einde te maken aan willekeurige detenties om kritische stemmen het zwijgen op te leggen en alle illegaal vastgehouden personen vrij te laten.

De EU roept Iran op een einde te maken aan de praktijk van het opleggen en uitvoeren van doodvonnissen aan demonstranten, de opgelegde doodvonnissen in te trekken en een eerlijk proces te waarborgen voor alle gedetineerden. De EU roept Iran tevens op een einde te maken aan de zorgwekkende praktijk van het vasthouden van buitenlandse burgers voor politiek gewin.