28 mei 2023 – De gruweldaden van het regime in Iran stoppen niet bij kinderen. Sinds het begin van de demonstraties in de herfst van 2022 hebben veel jongens en meisjes, in de leeftijd van 6 tot 17 jaar, hun leven verloren door het geweld dat het regime tegen hen heeft ingezet.

Om de burgerprotesten tegen de dictatuur neer te slaan, schrikt het regime in Teheran niet terug om geweld tegen kinderen te gebruiken. Deze gewelddadige onderdrukking heeft nu weer een nieuwe dode geëist. De 16-jarige scholier Abolfazl Amiratayi is op 26 mei aan zijn ernstige hoofdletsel bezweken. Acht maanden lang hebben de artsen in een ziekenhuis in Teheran voor het leven van de jongen gevochten, die door zijn verwondingen volledig verlamd was geraakt. Abolfazl werd op 21 september 2022 gedurende een vreedzame protestdemonstratie, in de zuidelijke voorstad Shahre-Rey van Teheran, door militairen van het regime van dichtbij in het hoofd geschoten. Zijn dood heeft in Iran en wereldwijd tot ontsteltenis en droefheid geleid.

Na mishandelingen door de militie van het regime

16-jarige scholiere komt na vijf maanden bij uit coma – met ernstige handicaps

Tot de slachtoffers van het geweld door het regime in Iran behoort ook de 16-jarige scholiere Hasti Hossein-Panahi. Op 10 november 2022 drongen militairen haar school in Dehgolan, in het westen van Iran, binnen en sloegen met wapenstokken in op de scholieren, die tegen de sluierplicht gedemonstreerd hadden. Hasti werd meerdere malen zo wreed op het hoofd geslagen dat zij ernstig hoofdletsel opliep en in coma geraakte. Na vijf maanden, begin april 2023, is Hasti uit haar coma ontwaakt. Ze heeft nu te kampen met ernstige handicaps, ze kan haar armen en benen niet meer bewegen en is aangewezen op een rolstoel.

Wrede onderdrukking: Kinderen worden niet ontzien

Sinds het begin van de demonstraties in de herfst van 2022 hebben veel jongens en meisjes, in de leeftijd van 6 tot 17 jaar, hun leven verloren door het geweld dat het regime tegen hen heeft ingezet. Ze werden gedood, als er met scherpe munitie op hen werd geschoten, of ze stierven na een dodelijke afranselpartij. Talloze kinderen werden gewond of gearresteerd. In de gevangenissen zijn ze niet beschermd en worden slachtoffer van geweld, foltering en seksueel misbruik.

In de gebieden waar etnische of religieuze minderheden wonen, is de onderdrukking bijzonder wreed. Als mensen op straat samen komen om op vreedzame wijze te protesteren, plegen troepen van het regime een regelrechte massamoord, omdat ze met machinegeweren meedogenloos vanaf de daken op de menigte schieten. Op 30.09.2022 werd in de stad Zahedan in het zuidoosten van Iran zo’n massamoord gepleegd. Daarbij werden meer dan 80 mensen door beschieting met hagelkorrels om het leven gebracht. Onder de doden bevonden zich tenminste 10 kinderen.