11 januari 2024 – De machthebbers in Iran gebruiken brute repressieve maatregelen tegen vrouwen die zich tegen de dictatuur verzetten. Vrouwenrechtenactivisten worden bedreigd, geïntimideerd, willekeurig gearresteerd en veroordeeld tot wrede straffen. De wereldgemeenschap moet zich krachtig en effectief inzetten voor Iraanse vrouwen.

Begin januari liet de rechterlijke macht van het regime in Teheran de 33-jarige activiste Roya Heshmati geselen omdat ze tegen de verplichte sluier was en in het openbaar haar hoofddoek afdeed. Roya Heshmati werd veroordeeld tot 74 zweepslagen en vestigde zelf de aandacht op de uitvoering van de straf op internet en beschreef deze op indrukwekkende wijze. Ze beschreef de plaats waar ze werd geslagen als een ‘middeleeuwse martelkamer’. De barbaarse straf veroorzaakte verontwaardiging en talloze protesten onder Iraniërs op sociale media.

Geseling is een van de wrede, inhumane en vernederende straffen die door het internationaal recht verboden zijn. Het regime in Iran blijft echter aandringen op het gebruik van dergelijke straffen, waardoor onmenselijkheid en wreedheid tot wet worden gemaakt.

Het voortdurende gebruik van lijfstraffen is indicatief voor de schokkende minachting voor fundamentele menselijke waarden door degenen die aan de macht zijn in Iran. Iraanse mensenrechtenverdedigers roepen al lang op tot de afschaffing van alle soorten van dergelijke straffen.

Ondertussen werd activist Farzaneh Barzekar veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf in de Noord-Iraanse stad Amol. Farzaneh Barzekar voert campagne voor vrouwenrechten en tegen de verplichte hoofdbedekking en heeft de krachten gebundeld met andere moeders wier dochters of zonen zijn vermoord door troepen van het regime. Ze eist gerechtigheid voor haar zoon Erfan Rezai. De 21-jarige Erfan werd doodgeschoten door strijdkrachten van het regime tijdens een vreedzaam protest in september 2022.

In de zuidwestelijke Iraanse stad Behbahan werd Zeinab Khonyabpur eveneens veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf wegens steun aan de vrouwenbeweging voor vrijheid. Tijdens de burgerprotesten in december 2022 was zij een van de kooplieden die in het hele land staakten om de protesten te steunen. Daarom werd zij gearresteerd en later aangeklaagd en veroordeeld wegens ‘propaganda tegen de staat’.

Oproep tot solidariteit met vrouwen in Iran

De wereldgemeenschap moet zich krachtig en effectief uitspreken namens de vrouwen die in Iran worden vervolgd omdat ze opkomen voor de mensenrechten. De internationale publieke druk moet aanzienlijk toenemen om de vervolging van vrouwenrechtenactivisten te stoppen en de vrijlating van gevangenen veilig te stellen. De protesten van Iraanse vrouwen voor vrijheid en mensenrechten moeten wereldwijd worden gesteund.