SMV veroordeelt de executie van Khosrow Besharat, een politieke gevangene en doet een beroep op de Verenigde Naties en de Europese Unie en haar lidstaten om deze executies niet stilzwijgend aan zich voorbij te laten gaan. SMV veroordeelt deze door de staat-gesanctioneerde moorden en eist een onmiddellijke en effectieve aanpak om dit bloedvergieten te laten ophouden.

In de vroege morgen van woensdag 15 mei 2024, liet de rechtelijke macht van Iran de executie van Khosrow Besharat voltrekken, een politieke gevangene uit Mahabad, die was gedetineerd in de gevangenis Ghezel Hesar in Karaj.

Khosrow Besharat, een 38-jaar-oude politieke gevangene, heeft in Iran een gevangenschap van bijna 15 jaar ondergaan. Hij werd overgebracht, in eenzame opsluiting, naar de gevangenis Ghezel Hesar, twee weken voor de voltrekking van het vonnis. Deze politieke gevangene onderging eenzame opsluiting, tegelijkertijd met een mede gevangene, Anwar Khodaverdi, en bracht 15 dagen door in isolatie in afwachting van zijn terechtstelling.

Khosrow Besharat, een soenitische politieke gevangene, werd gearresteerd door de veiligheidsdienst van Mahabad in december 2009, toen hij net 23 was geworden. Hij werd vervolgens overgebracht naar het detentiecentrum van de veiligheidsdienst in Urmia. Hij onderging meer dan een maand eenzame opsluiting, waarbij hij gemarteld werd.

Khosrow Besharat werd, samen met zes andere personen, gearresteerd door de veiligheidsdienst. De zes andere personen waren: Farhad Salimi, Anwar Khodaverdi, Ghasem Abesteh, Davood Abdullahi, Kamran Sheikheh en Ayoub Karimi. Ze werden overgebracht naar het detentiecentrum van de veiligheidsdienst in Urmia.

Deze gevangenen werden ter dood veroordeeld door afdeling 28 van het Revolutionaire Hof in Teheran, dat wordt voorgezeten door de rechter Moghiseh, op de beschuldiging van o.a. “de moord op Abdulrahim Tina.” Ze werden ook beschuldigd van strafbare feiten, zoals “daden tegen de nationale veiligheid,” “propaganda tegen het regime,” “aanhangers van het Salafisme,” en van “verderfelijke daden op deze aarde.”

De tenlasteleggingen tegen deze zeven Koerdische religieuze gevangenen werden uitgebracht in maart 2016 en op 14 juni 2016 werd het gememoreerde vonnis officieel aan hen medegedeeld. De rechtelijke macht van Iran, in een niet-transparant proces en middels een oneerlijk juridische handelwijze, voerde het doodvonnis uit tegen deze politieke gevangenen.

Voortzetting van de Hongerstaking van Politieke Gevangenen in de Campagne “Dinsdagen Tegen Executies”

14 mei 2024 – Vandaag, op dinsdag 14 mei 2024, gingen politieke gevangenen in de gevangenissen Evin, Khorramabad, Karaj, Khoy en Naqadeh in hongerstaking, als onderdeel van de zestiende week van de campagne “Dinsdagen tegen Executie”.

Politieke gevangenen, die deelnemen aan de “Dinsdagen tegen Executie” campagne, hebben in een verklaring, die vandaag verscheen, gewaarschuwd voor de ophanden zijnde executie van twee politieke gevangenen, Khosrow Besharat en Kamran Sheikh, die wreed gemarteld werden en nu moeten vrezen voor hun terechtstelling, na een periode van marteling van resp. 10 en 14 dagen. De verklaring begon als volgt:

“De wreedheid van de martelaars ten opzichte van Khosrow Besharat in de Ghezel Hesar gevangenis is nog erger dan de wreedheid van de daders in Auschwitz gedurende het Nazi regime.”

We zijn nu in de zestiende week van de ” Dinsdagen tegen Executie” campagne, terwijl twee van onze politieke medegevangenen, Khosrow Besharat en Kamran Sheikh, werden overgebracht naar isolatiecellen in de zwaar beveiligde afdeling van de Ghezel Hesar gevangenis, waar zij gedurende 14 resp. 10 dagen op een verschrikkelijke manier werden voorbereid op de voltrekking van het onmenselijke vonnis.

De verklaring gaat als volgt verder:
Er wordt in verklaring vermeld dat historische documenten duidelijk maken dat de uitvoerders van het beleid van het fascistische Nazi regime in Duitsland, in tegensteling tot de juridische en veiligheidsautoriteiten in de Islamitische Republiek, onschuldige Joden naar de douches in Auschwitz stuurden, zonder dat deze op de hoogte waren dat ze ter dood zouden worden gebracht door het spuiten van giftig gas in de ruimtes.

Dat betekent dat de slachtoffers van Auschwitz, in tegenstelling tot Khosrow, Kamran, Farhad, Mohammad en de duizenden door de Islamitische Republiek geëxecuteerde gevangenen, niet werden blootgesteld aan een afschuwelijk “vooruitzicht op executie” door wrede foltering. Na enige reflectie komt men tot de conclusie dat de wreedheid van Eichmann en zijn Nazi medeplichtigen in Auschwitz minder was dan die van de onderdrukkende agenten en beulen in de Islamitische Republiek.

Aan het einde van de verklaring werd, om deze politieke gevangenen te herinneren, het volgende gezegd:
“Wij, gevangenen in hongerstaking in de gevangenissen Gezel Hesar, Evin (Vrouwenafdeling en afd. 6, 8 en 4), Khorramabad, Karaj centrale gevangenis, Khoy en Naqadeh, spreken ons krachtig protest uit tegen het doodvonnis, dat uitgesproken is tegen Khosrow Besharat en Kamran Sheikh en tegen de wrede marteling, opzettelijk opgelegd aan deze twee mensen. Ze zijn op een afschuwelijke manier geïsoleerd in de Gezel Hesar gevangenis, gedurende een lange periode, vlak voor hun terechtstelling.

Bovendien, uit protest tegen de uitspraak van doodvonnissen of de voltrekking van deze onmenselijke vonnissen aan onze dierbare landgenoten, zoals Tomaj Salehi, Mahmoud Mehrabi, Habib en Abbas Daris, Reza Rasaei, Mojahed Korkor en tientallen anderen, zullen we onze hongerstaking voortzetten op deze dinsdag, 14 mei 2024. We eisen dat er een einde komt aan deze middeleeuwse toestand en de onmenselijke executies in Iran.