Tekst van Open Brief aan de Secretaris Generaal van de VN

29 mei 2024

URGENT – OPEN BRIEF
H.E. António Guterres
Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties
760 United Nations Plaza
New York, NY 10017
29 Mei 2024

Geachte Secretaris-Generaal,

Als huidige en vroegere Ambassadeurs bij de Verenigde Naties, deskundigen en functionarissen, zijn we geschrokken van het door de Algemene Vergadering voorgenomen plan om op 24 mei de laatste eer te bewijzen aan de President van Iran, Ebrahim Raisi, die op 19 mei 2024 om het leven kwam bij een helikopter ongeluk.

Meer dan veertig jaar nam Raise deel aan, of initieerde, ernstige mensenrechtenschendingen, waaronder gedwongen verdwijningen en buitengerechtelijke terechtstellingen van duizenden politieke gevangenen in de jaren 80 van de vorige eeuw. Hij was een sleutelfiguur in de “Doodscommissies”, die verantwoordelijk waren voor de massamoord op meer dan 30000 politieke gevangenen, een functie die hem de bijnaam ‘Slager van Teheran’ opleverde. In de afgelopen jaren, als Hoofd van het rechtssysteem en later als President van Iran, was hij direct verantwoordelijk voor het dodelijke optreden tegen demonstranten, die protesteerden tegen het regime, waarbij respectievelijk in 2019 en 2022, 1500 en 700 mensen werden omgebracht. Hij leidde de gewelddadige vervolging van vrouwen en meisjes, die de sluierdwang afwezen.

Deskundigen van de VN “Special Procedures”, waaronder de Speciale Rapporteur over Iran, hebben opgeroepen tot een onderzoek naar gedwongen verdwijningen en buitengerechtelijke executies in 1988, deze werden omschreven als ‘voortdurende misdaden tegen de menselijkheid’.

Raisi kon een strafrechtelijk onderzoek tegemoet zien naar misdaden tegen de menselijkheid, moord, gedwongen verdwijning en marteling. Zijn dood verlost de internationale gemeenschap niet van haar verantwoordelijkheid om de waarheid te achterhalen en rekenschap te laten afleggen aan de slachtoffers.

Eer betonen aan een mens, die betrokken was bij massale gruwelen, zou de mensenrechtenbeginselen van de VN ernstig ondermijnen en de cultuur van straffeloosheid in Iran laten voortduren. We dringen erbij U op aan, om tussenbeide te komen en dit eerbetoon af te gelasten. In plaats ervan, neem de gelegenheid te baat om steun te betuigen aan de slachtoffers en haal de verplichting aan, die de VN heeft ten aanzien van verantwoordelijkheid en recht. De internationale gemeenschap moet nu handelen en een weg vinden om verantwoording te laten afleggen voor misdaden tegen het internationaal recht, zoals die door Raisi en andere Iraanse functionarissen zijn begaan.

Hoogachtend,

CC: H.E. Dennis Francis, President van de Algemene Vergadering

GETEKEND:

 • Dr. Ganna Yudkivska – (Oekraïne)
  Vicevoorzitter/Lid van de VN Werkgroep over Willekeurige Insluiting (2022-heden)
  Vroegere Rechter, Europees Hof voor Mensenrechten (ECHR)
 • Miriam Ekiudoko – (Hongarije)
  Lid van de VN Werkgroep van Deskundigen over Mensen met een Afrikaanse Afkomst (2021-heden)
 • Prof. Wolfgang Schomburg – (Duitsland)
  Rechter, VN Joegoslaviëtribunaal (ICTY) (2001-2008)
  Vroegere Rechter, VN Rwandatribunaal (ICTR)
  Rechter, Federale Hoge Raad van Duitsland (1995–2000)
 • Geoffrey Robertson AO KC – (Australië)
  Eerste President, VN Special Hof voor Sierra Leone (SCSL)
  ‘Eminent jurist’ bij de VN Raad voor Interne Rechtspraak (2008-2012)
  Stichter en Leider, Doughty Street Chambers
 • Prof. William A. Schabas – (Canada)
  Voorzitter van de VN Onafhankelijke Commissie van Onderzoek over het Gaza Conflict in 2014 (2014-2015)
  President van de Internationale Vereniging van Genocide Wetenschappers (2009-2011)
 • Hon. Richard J. Goldstone – (Zuid Afrika)
  Vroegere Hoofdaanklager van het VN Joegoslaviëtribunaal en het Rwandatribunaal
  Voorzitter van de VN Onderzoek Missie over het Gaza Conflict (2009-2010)
  Vroegere Rechter van het Constitutionele Hof van Zuid Afrika
 • Amb. Joachim Rücker – (Duitsland)
  President van de Mensenrechtenraad van de VN (2015)
  Ambassadeur en Permanent Vertegenwoordiger van Duitsland bij de VN in Geneve (2014-2016)
  Speciale Vertegenwoordiger van de VN Secretaris-Generaal en Hoofd van de VN Intern Bestuur Missie in Kosovo (UNMIK) (2006-2008)
 • Dr. Solomon Passy – (Bulgarije)
  President van de VN Veiligheidsraad (2002 en 2003)
  Vroegere Voorzitter-in-Office, Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OSCE)
  Vroegere Minister van Buitenlandse Zaken van Bulgarije
 • Prof. Jan Pronk – (Nederland)
  Vroegere Speciale Vertegenwoordiger van de VN Secretaris-Generaal voor Soedan (2004-2006)
  Assistent Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties (1985-1986)
  Waarnemend Secretaris-Generaal van de VN Conferentie over Handel en Ontwikkeling (UNCTAD) (1980-1985)
 • Amb. Giulio Terzi di Sant’Agata – (Italië)
  Italiaans Senator
  Ambassadeur en Permanent Vertegenwoordiger van Italië bij de VN in New York (2008-2009)
 • Amb. Amanda Ellis – (Nieuw Zeeland)
  Ambassadeur en Permanent Vertegenwoordiger van Nieuw Zeeland bij de VN in Geneve (2013-2016)
 • Amb. Keith M. Harper – (Verenigde Staten)
  Ambassadeur en Permanent Vertegenwoordiger van de VS bij de VN- Mensenrechtenraad (2014-2017)
 • Amb. Zorica Marić-Djordjević – (Montenegro)
  Ambassadeur van Montenegro bij de VN Mensenrechtenraad en WTO (2013-2018)
 • Amb. Filloreta Kodra – (Albanië)
  Vroegere Ambassadeur en Permanent Vertegenwoordiger van Albanië bij de VN in Geneve
 • Amb. Juan Esteban Aguirre Martinez – (Paraguay)
  Minister van Buitenlandse Zaken van Paraguay (2000-2001)
  Vroegere Ambassadeur van Paraguay bij het Bureau van de Verenigde Naties in Geneve
  Vice President van de VN Mensenrechtenraad (2015)
 • Amb. Ken Blackwell – (Verenigde Staten)
  Vroegere VS-Ambassadeur bij de VN-Mensenrechtenraad
 • Alda M. Facio – (Costa Rica)
  Voorzitter-Rapporteur en Lid van de VN Werkgroep over Discriminatie Tegen Vrouwen en Meisjes (2014-2020)
 • Tahar Boumedra – (Verenigd Koninkrijk)
  Directeur, Recht voor de Slachtoffers van de 1988 Massamoord in Iran (JVMI)
  Vroegere Hoofd van UNAMI Mensenrechten Bureau en Vertegenwoordiger van de HCHR in Irak
 • Prof. Robert K. Goldman – (Verenigde Staten)
  Onafhankelijk VN-Deskundige over de Bescherming van Mensenrechten en Fundamentele Vrijheden bij optreden tegen Terrorisme (2004-2005)
  President, Internationale Commissie van Juristen (ICJ)
  Vroegere President en Lid, Inter-Amerikaanse Commissie voor Mensenrechten (IACHR)
 • Dr. Mark Ellis – (Verenigd Koninkrijk)
  Uitvoerend Directeur, International Bar Association (IBA)
  Vroegere Voorzitter van het VN Advies Forum over Zaken in verband met de Raad voor de Verdediging, die een rol spelen bij Internationale Strafrecht tribunalen
 • Prof. Sir Geoffrey Nice KC – (Verenigd Koninkrijk)
  Hoofdaanklager bij het proces tegen Slobodan Milošević in den Haag; was aanklager in de zaak van de Bosnische Kroaat Dario Kordić bij het Joegoslaviëtribunaal (ICTY), zijn aanklacht tegen Goran Jelisić bij het ICTY was succesvol
 • Prof. Jean Ziegler – (Zwitserland)
  Speciale Rapporteur VN over de Recht op Voedsel (2000-2008); Vroegere Vicepresident van de VN Mensenrechtenraad Adviescommissie
 • Prof. Annalisa Ciampi – (Italië)
  VN Speciale Rapporteur over de Rechten op Vrijheid van Vreedzame Samenkomst en Vereniging en van Vergadering (2017)
  Ad hoc Rechter, Europees Hof voor Mensenrechten (ECHR)
 • Gabriela Knaul – (Brazilië)
  Speciale Rapporteur VN over de Onafhankelijkheid van Rechters en Advocaten (2009-2015)
 • Dainius Pūras – (Litouwen)
  Speciale Rapporteur VN over het Recht op Gezondheid (2014-2020)
  Voorzitter van de Coördinatie Commissie voor Speciale Procedures van de VN Mensenrechtenraad (2018-2019)
  Directeur van het Mensenrechten Monitoring Instituut / VŠĮ Žmogaus Teisių Stebėjimo Institutas
 • Prof. Gabor Rona – (Verenigde Staten)
  Voorzitter-Rapporteur/Lid van de VN Werkgroep over de Inzet van Huurlingen (2011-2019)
  Hoofd ad interim, VN Bureau voor Coördinatie van Humanitaire Zaken (OCHA), Sectie Bescherming van Burgers (2010)
 • Prof. Michael Lynk – (Canada)
  Speciale Rapporteur VN over de Situatie van Mensenrechten in de Palestijnse Gebieden (2016-2022)
 • Anand Grover – (India)
  Speciale Rapporteur VN over het Recht op Gezondheid (2008-2014)
 • Maud De Boer-Buquicchio – (Nederland)
  Speciale Rapporteur VN over de Verkoop en Seksuele Uitbuiting van Kinderen (2014-2020)
  Vroegere Plaatsvervangend Secretaris Generaal van de Raad van Europa
 • Prof. Gerard Quinn – (Ireland)
  Speciale Rapporteur VN over de Rechten van Personen met een Handicap (2020-2023)
 • Dr. Jelena Aparac – (Kroatië)
  Voorzitter-Rapporteur/Lid van de VN Werkgroep over de Inzet van Huurlingen (2018-2023)
 • Prof. Dante Pesce – (Chile)
  Voorzitter/Lid van de VN Werkgroep over Zakendoen en Mensenrechten (2015-2021)
 • Prof. Sir Mark Vlasic KCHS KCEM – (Verenigde Staten)
  Vroegere aanklager/juridische medewerker bij het proces betreffende de Srebrenica genocide (Krstic) en het proces tegen Slobodan Milošević bij het VN Joegoslaviëtribunaal in de Haag (ICTY)
 • Hiljmnijeta Apuk – (Kosovo)
  Winnaar, Verenigde Naties Prijs op het gebied van de Mensenrechten voor 2013
  Directeur, Little People of Kosova
  Lid, Ad Hoc Commissie van de VN Algemene Vergadering over het samenstellen van de Conventie over de Rechten van Personen met een Handicap
 • Dr. Maude Barlow – (Canada)
  Ex Senior Adviseur over Water van de President van de VN Algemene Vergadering. Ex Voorzitter van de Council of Canadians
 • Marek Antoni Nowicki – (Polen)
  Vroegere President van het VN Mensenrechten-adviesforum in Kosovo
  Door de VN benoemde Internationale Ombudsman in Kosovo (2000-2005)
  Lid van de Europese Commissie voor Mensenrechten (1993-1999)
 • Prof. Giovanni Grasso – (Italy)
  Vroegere Internationale Rechter van het Constitutionele Hof van Bosnia en Herzegovina
  Vroegere Rechter in de Mensenrechtenkamer voor Bosnië en Herzegovina
 • Sonja Biserko – (Servië)
  Lid, VN Commissie van Onderzoek van de Mensenrechten in Noord Korea (2013-2014); President, Helsinki Commissie voor Mensenrechten in Servië
 • Clair Duffy – (Australië)
  Vroeger Lid van de Beroepsraad bij het VN Rwandatribunaal (ICTR)
 • Prof. Rebecca Cook – (Canada)
 • Professor Emerita, Rechtenfaculteit van de Universiteit van Toronto
 • Gabrielle Louise Mcintyre – (Australië/Cyprus)
  Internationaal Consultant, Juridisch collectief
  Vroegere Chef de Cabinet en belangrijkste juridisch adviseur van de President van de Internationale Residu Mechanismen voor Strafrecht Tribunalen (IRMCT)
 • Charles A. Adeogun-Phillips – (Verenigd Koninkrijk & Nigeria)
  Advocaat, Guernica 37 International Justice Chambers
  Vroegere Hoofdaanklager, VN Rwandatribunaal (ICTR)
 • Prof. John Packer – (Canada)
  Vroegere VN Staflid, Lid van het Stand-by team van Bemiddelings-deskundigen (2012-2014)
  Directeur van het Mensenrechtenresearch en Opleidingscentrum (HRREC), Universiteit van Ottawa
 • Dr. Charli Carpenter – (Verenigde Staten)
  Directeur van Laboratorium voor Menselijke Veiligheid en Professor Politieke Wetenschappen en Rechten, Universiteit van Massachusetts-Amherst
  Vroegere VN consultant
 • Prof. Pearl Eliadis – (Canada)
  OHCHR Senior Consultant, Nationale Eenheid-en Verzoeningscommissie van Rwanda (2001)
  Associate Professor, McGill Universiteit