4 juni 2024 – De Europese Unie heeft verdere strafmaatregelen tegen het regime in Iran ingesteld. Deze zijn gericht tegen de minister van defensie en vijf andere functionarissen en drie organisaties van het regime. De EU beschuldigt hen van ondersteuning van de aanvalsoorlog van Rusland tegen de Oekraïne, als wel van bewapende groepen en organisaties, die de vrede en veiligheid in het Nabije Oosten in gevaar brengen.

In het overeengekomen besluit van de EU-Raad van 31 mei werd erop gewezen dat Rusland ter ondersteuning van zijn aanvalsoorlog op Oekraïne de soevereiniteit, onafhankelijkheid en territoriale onschendbaarheid van Oekraïne aantast met de inzet van door Iran beschikbaar gestelde drones, ook tegen burgers en openbare infrastructuur. Het door de staat gefinancierde programma van Iran voor ontwikkeling en fabricage van drones, gaat daarmee in tegen de Beginselen van de Verenigde Naties en de fundamentele principes van het Volkerenrecht.

De functionarissen en organisaties van het regime, waaraan sancties zijn opgelegd, zijn volgens de EU ook verantwoordelijk voor de organisatie en vergemakkelijking van de levering van drones en raketten aan bewapende groeperingen, die de vrede en de veiligheid in het Nabije Oosten en rondom de Rode Zee ondergraven, daaronder bevinden zich de Houthi-Militie in Jemen en de Libanese Hezbollah.

Aan de betreffende functionarissen van het regime wordt de bevriezing van vermogen en een reisverbod in de Europese Unie opgelegd. Daarenboven wordt het direct of indirect beschikbaar stellen van geld of economische hulpmiddelen aan de personen en organisaties op de lijst verboden.

Onder de organisaties, waartegen de strafmaatregelen werden ingesteld, behoort de marine van de Revolutionaire Garde van het regime, die volgens de EU participeert in de levering van Iraanse wapens, waaronder drones en raketten, die door groeperingen, zoals de Houthis en Hezbollah, in het Nabije Oosten en in het gebied van de Rode Zee worden ingezet.

Op 17 april 2024 heeft de Europese Raad de Iraanse drone- en raketaanval op Israël, beslist en niet mis te verstaan, veroordeeld en het regime en zijn vertegenwoordigers opgeroepen alle aanvallen te beëindigen. Daarenboven heeft de Europese Raad verklaard dat de EU verdere sancties tegen Iran zal instellen, in het bijzonder met betrekking tot drones en raketten.

Op 13 mei 2024 heeft de Raad dan het geldigheidsgebied van de EU-Sancties uitgebreid, om de ondersteuning van bewapende groeperingen in het Nabije Oosten en het gebied van de Rode Zee door het Iraanse drone- en raketprogramma af te dekken. Daarenboven verbood de Raad de export uit de EU aan Iran van onderdelen, die gebruikt worden bij de ontwikkeling en productie van drones.