Dode en gewonde Iraniërs in ballingschap  / acuut gevaar van gedwongen uitzetting naar Iran / dreigende folteringen en doodstraf
Wereldtwijd roepen mensenrechtenactivisten op tot een onmiddellijke interventie van de internationale gemeenschap en van de Verenigde Naties. Ze waarschuwen ervoor dat de Iraanse oppositionelen in Ashraf zich in het acute gevaar bevinden om aan het Teheraanse regime uitgeleverd te worden. In Iran dreigen voor hen folteringen en massale terechtstellingen.
Amnesty International heeft wereldwijd tot ondersteuning van een oproep aan de Iraakse regering opgeroepen en daartoe een Online Petitie ingericht.

Bij de aanvallen van Iraakse troepen tegen de ongewapende kampbewoners werden luidens berichten 11 vluchtelingen gedood, er waren meer dan 400 gewonden, waaronder veel vrouwen. 36 kampbewoners werden gearresteerd. De gewelddadige bestorming van het kamp vond plaats, alhoewel aan de daar levende gevluchte Iraniërs in 2004 conform het Vierde Akkoord van Genève de status van “volkenrechelijk beschermde personen” toegekend was.