De gewelddadigheden tegen demonstranten en de arrestaties van regeringstegenstanders in Iran moeten ophouden!

Alle arrestanten moeten onmiddellijk en onvoorwaardelijk worden vrijgelaten!
 

Verenigde Naties
Hoge commissaris voor de Mensenrechten
Mevrouw Navi Pillay
Petitionsteam UNOG-OHCHR
1211 Genève10, Zwitserland

 

 

Wij zijn geschokt door het grove geweld, waarmee het regime in Iran optreedt tegen vreedzame demonstranten. Volgens verslagen in de media worden in het hele land protestdemonstraties voor vrijheid en democratie met geweld uit elkaar geslagen. Er zijn talloze doden en gewonden gevallen. De massale arrestaties van tegenstanders van het regime houden aan. De Iraanse justitie heeft aangekondigd dat de arrestanten zwaar gestraft zullen worden. De aanvoerders van de protestbijeenkomsten worden zelfs met de doodstraf bedreigd. 


Wij doen een beroep op de internationale statengemeenschap, en in het bijzonder op de Verenigde Naties, om behalve de tot dusver verbale veroordeling, effectieve maatregelen te nemen om het regime in Iran door middel van politieke en economische druk te dwingen zich aan de mensenrechten en het volkerenrecht te houden.
 

Wij doen een beroep op u al het mogelijke te doen om

  • de gewelddadigheden tegen de demonstranten en de arrestaties van tegenstanders van het regime onmiddellijk te doen beëindigen,
  • alle arrestanten direct en onvoorwaardelijk vrij te doen laten, 
  • alle geïnterneerden te vrijwaren van foltering en andere mishandeling, ervoor te zorgen dat ze in contact kunnen komen met familie en verdedigers en toegang tot medische zorg krijgen, 
  • ervoor te zorgen dat de fundamentele civiele en politieke rechten, maar bovenal het recht van vrije meningsuiting, vergadering en informatie, in Iran gerespecteerd worden.