September 2009 – De vrijlating van de mensenrechtenactiviste Shiva Nazar-Ahari werd  een feit.
Shiva Nazar-Ahari werd op 23 september 2009 op borgtocht uit de gevangenis ontslagen.

De bekende mensenrechtenactiviste was op 14 juni 2009 op haar werk gearresteerd, zoals zovele vele andere mensenrechtenactivisten en tegenstanders van het regime, die na de presidentsverkiezingen in Iran willekeurig gearresteerd werden.
Zij werd sindsdien in de afdeling 209 van de Teheraanse Evin-gevangnis vastgehouden, die onder de geheime dienst valt.

Shiva Nazar-Ahari is mede-oprichtster van de organisatie “Comité van de mensenrechtenreporters“, die zich tegen schendingen van de mensenrechten en voor de rechten van politieke gevangenen, vrouwen en kinderen in Iran inzet. Bovendien ondersteunt zij de  campagne „Een miljoen hnadtekeningen voor de gelijke behandeling van de vrouw“, die opkomt voor verandering van de wetten die vrouwen discrimineren.

Shiva Nazar-Ahari was reeds in 2004 een keer gearresteerd  geweest  en meerdere weken lang gevangenzgezet, toen zij met familieleden van politieke gevangenen voor een VN-gebouw in Teheran demonstreerde. Zij werd toen tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van één jaar veroordeeld. Wegens haar mensenrechtelijke activiteiten werd haar de voortzetting van haar studie verboden.

Tijdens haar verblijf in de gevangenis van juni tot september 2009 mocht ze slechts éénmaal familiebezoek ontvangen. Contact met haar advocaat  werd niet toegestaaan.
De inspanningen van meerdere mensenrechtenorganisaties en haar familie hebben er in beslissende mate toe bijgedragen dat Shiva Nazar-Ahari toch uit de gevangenis ontslagen werd.