De 8e Nürnbergse Mensenrechtenprijs moet komende zondag aan de echtgenote van de Iraanse advocaat Abdolfattah Soltani uitgereikt worden. Hij zelf kan de onderscheiding niet in ontvangst nemen, daar de Iraanse autoriteiten hem op het laatste ogenblik niet lieten uitreizen.
Vrijdag hadden meerdere mannen, vermoedelijk veiligheidsfunctionarissen van de  Iraanse President Ahmadinedschad, op de Teheraanse luchthaven de net afgegeven reispas alsmede de uitreisvergunning weer van de 55-jarige prijswinnaar afgenomen. Soltani kreeg het bevel om op maandag, 05-09-2009, in het Teheraanse presidiale bureau te verschijnen. Een motivatie hiervoor werd hem niet meegedeeld.

Maly roept Nürnbergers op tot solidariteit
De burgemeester van Nürnberg Ulrich Maly betoonde zijn diepe teleurstelling over de actuele ontwikkeling en veroordeelde scherp het optreden van het Iraanse regime. Letterlijk zei hij: “Willekeur van overheidswege en ontbrekende vrijheid om te reizen zijn klassieke tekenen van een dictatuur. Het gaat er nu om de prijsuitreiking tot een krachtige demonstratie te maken, voor Soltani, voor vrijheid en democratie in Iran.” Maly riep alle Nürnbergse burgers op om in groten getale aan de Nürnbergse Vredestafel deel te nemen, om zo hun solidariteit met de prijswinnaar uit te drukken.

Feestelijke ceremonie zondag in Nürnberg
Als plaatsvervangster zal nu Soltanis echtgenote Masoumeh Dehgan de prijs in ontvangst nemen. Voor de feestelijke plechtigheid naar aanleiding van de uitreiking van de Mensenrechtenprijs worden in het Nürnbergse Operahuis hooggeplaatste internationale gasten verwacht. Naast vertegenwoordigers van de Verenigde Naties worden onder andere Frank-Walter Steinmeier alsmede de Beierse minister van binnenlandse zaken Joachim Herrmann verwacht. De laudatio wordt gehouden door Souhayr Belhassen, de presidente van de Internationale Mensenrechtenliga.

Advocaat van politieke activisten in Iran
Abdolfattah Soltani verdedigde politieke gevangenen voor de rechtbank. Samen met de winnares van de Nobelprijs voor de Vrede Shirin Ebadi richtte de advocaat een centrum op voor verdedigers van mensenrechten in Iran. Dit bureau organiseerde de verdediging van politieke activisten en stelde om de drie maanden een verslag op over de situatie van de mensenrechten in Iran. Twee jaar geleden werd het centrum door de Iraanse autoriteiten verboden.

De Nürnbergs Mensenrechtenprijs is met 15.000 euro begiftigd en wordt sinds 1995 om de twee jaar toegekend. Hij moet er een symbool voor zijn dat Nürnberg zich na de Rijkspartijdagen en de rassenwetten van de nationaalsocialisten voortaan op bijzondere wijze verbonden voelt met de vrede en de bevordering van mensenrechten. Onderscheiden worden mensen die zich, deels met aanzienlijke persoonlijke risico’s, voor de handhaving van de mensenrechten ingezet hebben.

2 oktober 2009