6 oktober 2009 – Op 5 oktober werden Gilan Mohammadi en Gholam-Ali Eskandari na zes jaar gevangenschap vrijgelaten uit de centrale gevangenis van Isfahan. Kort daarvoor was hun veroordeling tot steniging teniet gedaan.

De 30-jarige Gilan Mohammadi wen de ongeveer even oude Gholam-Ali Eskandari waren in 2003 wegens overspel veroordeeld tot de dood door steniging.  De vonnissen werden in de loop van 2008 bekrachtigd door het hoogste gerechtshof van Iran.

De beide ter dood veroordeelden werden tot begin 2009 niet juridisch bijgestaan. Juristen van mensenrechtenorganisaties,  die hen wilden verdedigen, werden in januari 2009 daarin gehinderd door de justitie van Isfahan.

Nadat  mensenrechtenorganisaties en juristen zich er intensief mee bezig gehouden hebben, werd uiteindelijk toch bereikt dat het vonnis nietig verklaard werd en dat de gevangenen vrijgelaten werden.

De Europese Unie neemt ook deel aan de internationale campagne tegen het stenigen.