23 oktober 2009 – Iran is wereldwijd de enige staat die nog de doodstraf voltrekt bij jeugdige delinquenten / minstens 140 jeugdige delinquenten in Iraanse dodencel.
Het Europese Parlement nam op 22 oktober in Straatsburg een besluit aan over de verslechterde mensenrechtensituatie in Iran. In dit besluit werd “het grove geweld, de willekeurige arrestaties en de meldingen over foltering bij het onderdrukken van de protesten tegen de omstreden presidentsverkiezingen in Iran” scherp veroordeeld.

De Iraanse regering wordt door het Europese parlement gesommeerd tot “onvoorwaardelijke vrijlating van alle vreedzame demonstranten en andere personen die n.a.v. de jongste onlusten gearresteerd zijn – of het nu studenten, academici, campagnevoerders, journalisten of mensenrechtenactivisten zijn”.

Verder wordt erop gewezen dat “vier personen n.a.v. de protesten na de presidentsverkiezingen ter dood veroordeeld zijn, hoewel ze al vanaf april 2009, dus lang voor de verkiezingen, in hechtenis zitten“. Het Europese Parlement “bevestigt haar oproep aan de Iraanse overheid om de doodstraf volledig af te schaffen en in de tussentijd een moratorium af te kondigen op executies, zoals geeist is in de resoluties 62/149 en 63/168 van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties”.

UNIn het besluit wordt er verder op gewezen, dat “Iran wereldwijd de enige staat is waar nog de doodstraf wordt voltrokken bij jeugdige delinquenten en dat er volgens mensenrechtenjuristen op het ogenblik minstens 140 jeugdige delinquenten in de Iraanse dodencel zitten”.

Hierover staat o.a.: “Het Europese Parlement veroordeelt de doodvonnissen en terechtstellingen in Iran scherp. Vooral die van jeugdige delinquenten en minderjarigen, en de executie van Behnoud Shojaee op 11 oktober 2009. Het Europese Parlement eist nadrukkelijk dat de Iraanse overheid de internationaal erkende rechtsgaranties voor minderjarigen, zowel als het internationale verdrag over burgerlijke en politieke rechten en de overeenkomst over de rechten van het kind respecteert. In het bijzonder dient de doodstraf voor Safar Angooti en Abbas Hosseini niet voltrokken te worden.”

De Iraanse overheid wordt nadrukkelijk gesommeerd “iedere vorm van foltering en andere wrede, onmenselijke en vernederende behandeling of bestraffing af te schaffen, behoorlijke processen te voeren en een einde te makken aan het straffeloos schenden van de mensenrechten”.

Het Europese Parlement doet de aanbeveling om een speciale gevolmachtigde van de hoge commissaris voor de mensenrechten van de VN naar Iran te sturen als waarnemer van de situatie van de politieke gevangenen en te garanderen dat de Iraanse overheid zich houdt aan de internationale standaard voor procesvoering en haar verplichtingen jegens de mensenrechten nakomt.