22 oktober 2009 – Toenemend aantal executies als middel van het regime om de terreur tegen de bevolking te verzwaren. Op 21 oktober ‘s morgens werden in de Evin gevangenis in Teheran een vrouw en vier mannen opgehangen. De vrouw was de 30-jarige Soheila Ghadiri, die drie jaar geleden ter dood werd veroordeeld. Zij werd naar de fundamentalistische vergeldingswet beschuldigd van de dood van haar pasgeboren kind, hoewel zij ten tijde van haar daad verminderd toerekeningsvatbaar was.

Soheila Ghadiri heeft een achtergrond van ontwrichte sociale verhoudingen. Op haar zestiende liep zij van huis weg en trouwde met een man, die kort daarna stierf. Eenmaal alleen achtergebleven gleed zij af naar drugsverslaving en prostitutie. Soheila Ghadiri was HIV-positief. Het kind was voortgekomen uit een buitenechtelijke verhouding met een verslaafde man, bij wie zij een jaar daarvoor onderdak vond.

Op 6 oktober werden volgens Iraanse persberichten in de Karoun gevangenis van de provinciehoofdstad Ahwaz in het zuidwesten van Iran ook twee vrouwen geëxecuteerd. Zij werden aangeduid als Fouzieh J. en Khadijeh J. Volgens justitie werd op 24 september in de gevangenis van de stad Sarakhs in het noordoosten nog een vrouwelijke delinquent ter dood gebracht.

Iran execute womenVrouwen en meisjes worden zwaar getroffen door de hardvochtigheid van de vrouwonvriendelijke wetten van de fundamentalisten. Veel grondrechten gelden niet voor vrouwen. Meisjes kunnen vanaf hun negende jaar volgens de wet gestraft worden, jongens pas vanaf hun vijftiende. Een getuigenis van een vrouw is letterlijk half zoveel waard als die van een man, en vaak kunnen vrouwen zich geen advocaat veroorloven.  Zij worden weerloos overgeleverd aan de willekeur van justitie en maken geen kans op een rechtvaardig proces. Talloze vrouwen zitten in de Iraanse gevangenissen op de afdeling van ter dood veroordeelden. De afgelopen maanden zijn alsmaar weer vrouwen terechtgesteld. De nieuwe executies bevestigen de vrees van mensenrechtenactivisten, die de toename van terechtstellingen in Iran al voorspelden – als middel van het regime om de terreur tegen de bevolking op te schroeven.

Op 9 oktober verklaarde de Europese Unie: „De EU bevestigt nogmaals haar standpunt dat de doodstraf onder alle omstandigheden afgewezen dient te worden en herinnert eraan dat bij een eventuele vergissing van justitie of gerechtelijke dwaling het onomkeerbare verlies van een mensenleven te betreuren is. De voorzitter roept de Iraanse regering op om de doodstraf volledig af te schaffen. Intussen dient er een moratorium afgekondigd te worden op executies, zoals nadrukkelijk geëist werd in de Resoluties 62/149 en 63/168 van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.“