Oproep tot solidariteit met de vrouwen in Iran
Ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag op 8 maart 2010 roepen wij op tot solidariteit met de vrouwen in Iran – evenals vele andere internationale organisaties die zich inzetten voor mensenrechten en rechten van vrouwen.

De vrouwen van Iran hebben de actieve solidariteit van de internationale gemeenschap nodig. Bij de aanhoudende protesten voor vrijheid en democratie sinds juni 2009 staan vrouwen van alle leeftijden moedig in de voorste gelederen, hoewel ze het meest brute geweld van de kant van de regeringstroepen kunnen verwachten. De Iraanse vrouwen verbinden deze protesten met hun strijd voor gelijke rechten en tegen de vrouwvijandige wetten van de fundamentalisten.

In Iran worden vrouwen door de wet en in de praktijk beschouwd als tweederangs burgers. De discriminatie en onderdrukking van vrouwen is voor de fundamentalisten een middel om de macht te handhaven. Ernstige schending van de mensenrechten tegen vrouwen zijn aan de orde. In de gevangenissen zijn vrouwen het slachtoffer van brutale marteling en verkrachting. Veel vrouwen zijn gemarteld tot de dood er op volgde.

Het regime in Teheran past extreem geweld toe tegen de vrouwen die moedig tegen de dictatuur protesteren. Veel tegenstandsters van de overheid – waaronder vrouwelijke activisten, advocaten, journalisten en studenten – werden in de afgelopen maanden willekeurig gearresteerd. Verschillende werden veroordeeld tot lange gevangenisstraffen, anderen worden bedreigd met de doodstraf. Met ons werk voor de mensenrechten zetten we ons in voor het redden van vrouwen die slachtoffer zijn van het terroristische regime en willekeurige justitie. Zij vooral hebben onze bescherming en inzet nodig.

Internationale solidariteit en mensenrechtenwerk helpen echt, zelfs in Iran. Internationale druk kan levens redden. Executies zijn voorkomen, doodvonnissen werden opgeheven, gevangenen werden vrijgelaten. Hier zijn voorbeelden die laten zien hoe belangrijk de solidariteit van de internationale gemeenschap voor de vrouwen is.