Twaalf christenen hebben op Paaszondag terechtgestaan in Iran. Ze werden in een rechtszaal ‘afvalligen’ genoemd en berecht vanwege meerdere aanklachten, aldus bronnen dicht bij de christelijke gemeenschap in Iran.

De christenen waren een jaar geleden in Bandar Anzali, een stad aan de Kaspische Zee, vrijgesproken van dezelfde aanklachten, waaronder ‘misdaden tegen de openbare orde’. De groep werd voor het eerst gearresteerd toen autoriteiten hen bij het uitreiken van de communie wijn zagen drinken, aldus bronnen.

‘Hieruit blijkt dat christen zijn in Iran illegaal is. Hoe helder of open een pastor en een kerk ook zijn, christenen worden louter en alleen omdat ze christen zijn voor de rechter gedaagd,’ zei Jason DeMars, de directeur van de Present Truth Ministries-advocatengroep die dagelijks contact heeft met de evangelisch-christelijke gemeenschap in Iran.

Er is tot nu toe geen vonnis gewezen in de zaak.

De jurist voor de groep, de vooraanstaande mensenrechtenadvocaat Mohammad Ali Dadkhah – die ook Youcef Nadarkhani bijstaat, de Iraanse christelijke pastor die beschuldigd is van geloofsafval en ter dood is veroordeeld omdat hij zich heeft afgewend van de islam en zich heeft bekeerd tot het christendom – was op zondag niet in staat de rechtszaak bij te wonen, aldus bronnen die zeiden dat zijn vlucht vanuit Teheran was uitgesteld vanwege mist. De twaalf hebben zich daarom zelf moeten verdedigen voor de rechter.

‘Hun verweer was dat ze religieuze rituelen uitvoerden die worden beschermd door de wet,’ zei DeMars.

Hoewel de Iraanse grondwet bescherming biedt aan religieuze minderheden, zoals christenen, zoroastriërs en joden, hebben individuen uit deze minderheidsgemeenschappen in de afgelopen anderhalf jaar melding gemaakt van toenemende druk en botsingen met overheidsbeambten en Revolutionaire Gardisten, wier invloed in het land blijft toenemen.

Maar bekering, of beter gezegd, je afwenden van de islam, kan leiden tot de doodstraf. Het islamitische geloof loslaten of proberen anderen van dit geloof af te brengen is volgens de sharia een vergrijp waarop de doodstraf staat.

Tot de twaalf christenen behoren Matthias Haghnejad, de leider van de gemeenschap, en zijn vrouw Anahita Khadeimi. De anderen zijn Mahmoud Khosh-Hal en zijn vrouw, Hava Saadetmend, Amir Goldoust, Mina Goldoust, Zhaina Bahremand, Fatemah Modir-Nouri, Mehrdad Habibzade, Milad Radef, Behzad Taalipasand en Amin Pishkar.

Ze stonden terecht in een rechtbank in Rasht, de provincie waar ook Nadarkhani werd aangeklaagd en ruim twee jaar is vastgehouden.

Deze laatste actie komt als een verrassing, omdat het Iraanse regime de repressie had teruggeschroefd naar aanleiding van internationale druk met betrekking tot de zaak van Nadarkhani in de afgelopen paar maanden.

Nadarkhani, nu 34, bekeerde zich op zijn negentiende tot het christendom en kwam een paar keer in het vizier van het regime vanwege zijn activiteiten binnen zijn kerk en christelijke gemeenschap. Hij werd eenmaal gearresteerd en vrijgelaten en daarna in 2009 opnieuw gearresteerd en schuldig bevonden aan geloofsafval.

De rechtbank gaf Nadarkhani de mogelijkheid zijn geloof te herroepen en weer moslim te worden, maar hij weigerde. In februari werd hij ter dood veroordeeld, en het nieuws van dit vonnis leidde tot heftige internationale kritiek op het regime.

Advocatengroepen blijven wereldwijd pleiten voor zijn vrijlating, maar Nadarkhani zit nog altijd vast in een gevangenis en het executievonnis is nog steeds van kracht.

Dit meest recente optreden tegen de Iraanse christelijke gemeenschap en de daaropvolgende rechtszaak op Paaszondag vallen samen, zo meldt de christelijke gemeenschap, en met name degenen die zich hebben afgewend van het islamitische geloof, met een toename populariteit van bekeringen tot het christendom.

‘Er zijn veel mensen die ontevreden zijn over de regering, en velen wenden zich voor steun en vrede in hun leven tot het christendom. Dat is een bedreiging voor het regime,’ zei DeMars. ‘Hoe meer mensen zich afkeren van de islam, hoe minder mensen het regime aan zijn zijde heeft.’

Op dit moment zijn er volgens behoudende schattingen ruim 100.000 evangelische christenen in Iran. Volgens velen is dat aantal een stuk groter, omdat niet goed te bepalen is hoeveel christenen actief zijn in ondergrondse kerken.