19 april 2012 – De Iraanse asielzoekers in Ashraf en Camp Liberty hebben opnieuw een beroep gedaan op de VN om een halt toe te roepen aan de mensenrechtenschendingen door de Irakese autoriteiten in Camp Liberty, en vooral aan de onmenselijke behandeling van zieken en gehandicapten.

Volgens berichten uit Irak komt er geen einde aan de intimidatie van en represailles tegen de Iraanse oppositieleden, die vanuit uit kamp Ashraf naar Camp Liberty bij Bagdad zijn overgeplaatst. Deze week stonden de Irakese troepen niet toe dat er woonvoorzieningen voor mensen met een dwarslaesie en voertuigen voor het vervoer van rolstoelgebruikers vanuit Ashraf naar Liberty gebracht werden. Dit gold ook voor sanitair en revalidatie apparatuur voor gehandicapten.

In Camp Liberty heersen onmenselijke omstandigheden. Er zijn geen gehandicaptenvoorzieningen en geen verharde voetpaden die geschikt zijn voor rolstoelgebruikers. Ondanks herhaalde verzoeken van de Iraanse ballingen die erheen zijn overgeplaatst, staat de kampleiding geen eigen initiatief toe voor de benodigde aanpassingen en constructies.
In Ashraf wonen veel vluchtelingen die gewond zijn geraakt bij aanvallen door het Irakese leger en die blijvend verlamd en invalide zijn geworden. Voor deze invaliden hebben de Iraanse ballingen in Ashraf passende faciliteiten verwezenlijkt. Het verbod om dergelijke faciliteiten mee te mogen nemen naar Camp Liberty is een schending van de mensenrechten van gehandicapten en een ernstige schending van de internationale verdragen voor de bescherming van mensen met een beperking.

De Iraanse asielzoekers in Ashraf en in Camp Liberty hebben opnieuw een beroep gedaan op de VN om een halt toe te roepen aan de mensenrechtenschendingen door de Irakese autoriteiten in Camp Liberty, en vooral aan de onmenselijke behandeling van zieken en gehandicapten.

Inmiddels is ook in de zitting van 17 april door het Europees Parlement geprotesteerd tegen het schenden van de mensenrechten van de Iraanse dissidenten in Camp Liberty. Struan Stevenson, voorzitter van de permanente delegatie van het Europees Parlement voor de betrekkingen met Irak, wees er in zijn toespraak op dat de uit Ashraf overgeplaatste vluchtelingen in Camp Liberty in een beperkte ruimte en onder onmenselijke omstandigheden vastgehouden worden. De Irakese autoriteiten staan geen eigen initiatief van de inwoners toe om veranderingen aan te brengen, aldus Stevenson. Het aanbrengen van faciliteiten voor gehandicapten is niet toegestaan. Het zou verschrikkelijk zijn als de asielzoekers maanden of zelfs jaren in Camp Liberty zouden moeten blijven.

Voorzieningen en voertuigen voor gehandicapten die uit Ashraf niet meegenomen mogen worden naar Camp Liberty: