25 juni 2012 – Naar aanleiding van de 20e zitting van de VN-Mensenrechtenraad die op 18 juni in Genève is begonnen, hebben verschillende mensenrechtenorganisaties met een consultatieve status bij de VN erop gewezen dat de mensenrechten van de Iraanse asielzoekers in Ashraf en in Camp Liberty in Irak systematisch worden geschonden door de Irakese regering. Zij riepen de Verenigde Naties op om haar verplichting om de asielzoekers te beschermen na te komen.

Sinds half februari zijn ongeveer 2.000 Iraanse ballingen vanuit Ashraf naar Camp Liberty bij Bagdad overgeplaatst. In een officiële verklaring wijzen mensenrechtenorganisaties erop dat de Irakese regering de met de VN gemaakte afspraken over de mensenrechten van de vluchtelingen in Camp Liberty systematisch heeft geschonden.

Vooral de onmenselijke behandeling van de gehandicapten onder de Iraanse ballingen in Camp Liberty wordt aan de kaak gesteld. De Irakese autoriteiten staan niet toe dat er voorzieningen worden getroffen voor mensen met een dwarslaesie en dat er voertuigen voor rolstoelvervoer vanuit Ashraf naar Camp Liberty worden gebracht. Dit geldt ook voor gehandicaptentoiletten en revalidatie apparatuur.

Het is bovendien een vorm van psychologische marteling.

Mensenrechtenorganisaties klagen er ook over dat de levering van water en elektriciteit in Camp Liberty is volstrekt onvoldoende is en dat daardoor dus ook de airconditioning niet werkt. Ze noemen het een lichamelijke en geestelijke marteling, aangezien de asielzoekers in de Irakese zomerhitte in woonruimten moeten verblijven zonder voldoende koeling, ze beroofd zijn van de noodzakelijke watervoorziening en er door onvoldoende sanitaire voorzieningen onhygiënische omstandigheden zijn ontstaan.

Daarom eisen de mensenrechtenactivisten dat de speciale VN-rapporteur inzake foltering en andere wrede, onmenselijke of vernederende behandeling, Camp Liberty bezoekt om de situatie daar te onderzoeken.

Bovendien willen ze dat Camp Liberty, dat als “een tijdelijk overgangskamp” te boek staat, officieel de status van een vluchtelingenkamp krijgt toegekend onder bescherming van de VN Hoge Commissaris voor Vluchtelingen om ervoor te zorgen dat de humanitaire regels die gelden voor een vluchtelingenkamp door de Irakese overheid in acht worden genomen.

Onder de mensenrechtenorganisaties, die zich bij de VN inzetten voor de Iraanse ballingen in Irak, zijn France Libertés, de stichting van de voormalige Franse First Lady Danielle Mitterrand, de Women’s International League for Peace and Freedom, die sinds 1948 een consultatieve status heeft bij de Sociaal-Economische Raad en de Beweging tegen Racisme en voor Vriendschap onder de Volkeren MRAP.

“De onmenselijke behandeling van de asielzoekers in Camp Liberty, waaronder het onthouden van de noodzakelijke watervoorziening, is een vorm van lichamelijke en geestelijke marteling.”

Dit optreden van de Irakese autoriteiten vormt volgens de mensenrechtenorganisaties een schending van de mensenrechten van gehandicapten en is tevens een ernstige schending van de internationale verdragen voor de bescherming van gehandicapten.