Pastor Behnam Irani
Pastor Behnam Irani, 41 jaar, zit op dit moment een gecombineerde straf van 6 jaar uit in de Ghezal Hezar gevangenis wegens handelingen tegen de staat. Wat zijn deze handelingen? Hij was voorganger bij een groep bekeerlingen in een huiskerk en deelde zijn geloof met moslims. Pastor Irani is getrouwd met Christine, een Armeense christin, en heeft een dochter van 10, Rebecca, en een zoon van 3, Adriel. Hij werd in 1992 christen en is sinds 2002 voorganger.

Pastor Irani werd gearresteerd en veroordeeld bij twee verschillende gelegenheden, eerst in december 2006 en opnieuw in april 2010. De arrestatie in 2006 leidde tot een veroordeling van 5 jaar voorwaardelijk. Na zijn arrestatie in 2010 veroordeelde het Iraanse regime pastor Irani tot 1 jaar gevangenisstraf wegens zijn acties tegen de staat. Vlak voor zijn vrijlating na het uitdienen van dit vonnis werd pastor Irani geïnformeerd dat hij daarna de 5 jaar voorwaardelijk van zijn arrestatie in 2006 ook nog uit moest zitten.
Pastor Irani is ernstig mishandeld tijdens het uitzitten van zijn straf. Hij heeft last van ernstige bloedingen door maagzweren en complicaties aan zijn dikke darm, waardoor hij vorige week tijdelijk het bewustzijn verloor. Hij werd met de dood bedreigd en is regelmatig geslagen door zijn celgenoten en de gevangenis autoriteiten. Volgens berichten ontzegt het regime hem een mogelijk levensreddende medische behandeling.

Hoewel pastor Irani niet formeel is beschuldigd van afvalligheid, wordt in het vonnis uit 2006 de voorganger beschreven als afvallige en er staat ook in dat afvalligen “gedood kunnen worden.”
Dit geval van religieuze vervolging in Iran is slechts een klein voorbeeld van de gruwelijke onrechtvaardigheid tegenover christenen in Iran. Toen de kerk in opstand kwam voor pastor Youcef zagen we de vrijheid. Iran luistert. Laten we nu in opstand komen voor de andere vervolgde christenen in Iran.

Pastor Farshid Fathi

Farshid Fathi, een christelijke voorganger uit  Teheran, zit sinds 26 december 2010 gevangen. Pastor Fathi (hier afgebeeld met zijn gezin) is al 626 dagen gescheiden van zijn vrouw Leila en twee kinderen, Rosana en Bardia. Pastor Fathi zit momenteel een straf uit van 6 jaar in de beruchte Evin gevangenis in Iran. Zijn misdaad: hij is praktiserend christen.
Na de zaak van pastor Youcef heeft Iran zijn lesje geleerd als het gaat om beschuldigingen wegens misdaden van religieuze aard. In plaats daarvan hebben de Iraanse autoriteiten, in een poging om internationale controle te voorkomen, christelijke activiteiten bestempeld als strafbare “politieke delicten.”

Maar laat u niet beïnvloeden door deze tactiek. Net als pastor Youcef is pastor Fathi alleen gearresteerd wegens zijn christelijk geloof. Het regime voerde aan dat zijn christelijke activiteiten gelijk stonden aan “handelen tegen de nationale veiligheid.” Hij werd ook beschuldigd van het bezit van religieuze propaganda – tijdens het proces voerde het regime als bewijs aan dat pastor Fathi Bijbels in het Farsi had laten drukken, onrechtmatig Bijbels had uitgedeeld, en christelijke literatuur bezat.
Het Iraanse regime maakte het ook moeilijk voor zijn advocaten om een verweer te voeren door hen tot een paar dagen vóór het proces geen volledige inzage van het dossier te geven.
Pastor Fathi’s familie heeft gevraagd om ervoor te bidden “dat ze op dit moment veel troost van de Heer en zijn kerk mogen ontvangen.”

Iran detineert en mishandelt Amerikaanse voorganger

Vanmorgen kwam Fox News met het verhaal van pastor Saeed Abedini, een Amerikaans staatsburger die van de islam tot het christendom bekeerd is, en die in Iran door de Revolutionaire Garde is opgepakt en wordt vastgehouden in de “beruchte” Evin gevangenis, waar bewakers en gevangenen hem herhaaldelijk hebben geslagen. Pastor Saeed was vroeger leider van kleine maar groeiende huiskerk beweging in Iran, maar hij was nu in het land om een langdurig humanitair project te vervolgen (de bouw van een weeshuis).

Het is moeilijk een voorstelling te maken van de moed die nodig is, niet alleen om je vanuit de islam te bekeren tot het christendom, maar ook om dan een evangelische huiskerk te leiden binnen Iran zelf. Toen hij zich daarna geconfronteerd zag met de Revolutionaire Garde en gedwongen werd om te stoppen met de evangelisatie, heeft pastor Saeed Iran niet in de steek gelaten, maar bleef zich, los van zijn evangelisatie, op humanitair gebied ingespannen.

Iran belaagt christenen omdat zij misschien wel de grootste bedreiging voor het regime zijn  – de dreiging van een totaal ander religieus systeem dan de fundamentalistische islamitische theocratie die momenteel het land domineert. Zoals de geschiedenis keer op keer heeft bewezen, triomfeert een beter idee uiteindelijk over totalitarisme. Dit geval toont aan dat Iran zich op christenen richt, zelfs als het Amerikaanse staatsburgers zijn, en zelfs als zij voldoen aan de eisen van het regime. Zelfs charitatieve doelen zijn niet veilig.

De familie van pastor Saeed wordt vertegenwoordigd door het American Center for Law and Justice. Zij roepen op tot net zo’n soort internationaal diplomatiek en public relations offensief dat uiteindelijk pastor Youcef Nadarkhani, een Iraanse voorganger die wegens afvalligheid ter dood werd veroordeeld, heeft bevrijd. Verrassend genoeg reageert een regime, dat zichzelf nauwelijks kan rekenen tot lid van de internationale gemeenschap, op sterke druk, mits die op de juiste manier wordt uitgeoefend.
Simpel gezegd kan het Iran niet worden toegestaan om Amerikaanse staatsburgers gevangen te zetten en te mishandelen.