Juli 2009 – Haar arrestatie, die verband hield met de demonstraties tegen het regime in Iran, veroorzaakte internationale verontwaardiging. Ook de Duitse Bondsregering heeft zich voor de vrijlating van Shadi Sadr ingespannen.

De bekende strafpleiter en feministe Shadi Sadr werd op 17 juli 2009 in Teheran op de openbare weg opgepikt en afgevoerd door de Iraanse veiligheidsdienst. Zij liep op 17 juli samen met een groep feministes in Teheran op straat, toen mannen in burger haar vastgrepen en in een auto wilden trekken. De advocate slaagde er in eerste instantie in zich te bevrijden en verloor daarbij hoofddoek en mantel. De mannen overweldigden haar kort daarna opnieuw, sloegen met knuppels op haar in en voerden haar weg in een auto. Sindsdien zat ze gevangen in de Evin-gevangenis in Teheran. Op 28 juli 2009 kwam ze tegen borgtocht op vrije voeten.

Shadi Sadr is journaliste, advocate en initiatiefneemster van de campagne tegen steniging. Sadr richtte het  Internetportal Zanan-e Iran (Vrouwen in Iran) op, de eerste website, die zich wijdt aan het werk van feministen in Iran, en ze leidt de website Meydaan.net (Women’s Field). De auteur van talloze artikelen over vrouwenrechten in Iran heeft tevens als advocate journalistes en feministes verdedigd. Daarbij koos ze partij als verdediger van ter dood veroordeelde vrouwen, van wie in veel gevallen de veroordeling later werd opgeheven.

Tijdens de conferentie over de mensenrechten in 2002 verplichtte de Islamitische Republiek Iran zich tegenover de VN en de Europese Unie, om voortaan geen executies door steniging te laten voltrekken. Een succes voor de strafpleiter Shadi Sadr. In haar campagne tegen steniging wijst ze er steeds weer op, dat regering en justitie de in 2002 gedane toezegging tot op heden niet nagekomen zijn. Met haar in 2004 opgerichte mensenrechtenorganisatie RAAHI strijdt de juriste verder tegen discriminerende wetten.

De laatste maanden houdt de advocate zich bezig met 12 actuele gevallen van dood door steniging, waarvan 10 vrouwen.