Rajabali Dashab nam deel aan de Ashura (op 27 December) protesten in Teheran. Zijn beeltenis was zichtbaar op een filmpje dat bij voortduring werd herhaald door de staatstelevisie.  Dashab is veroordeeld door rechter Salavati die hem veroordeelde tot 6 jaar gevangenisstraf op basis van de oorspronkelijke beschuldiging van samenscholing en samenzwering met de intentie om misdaden tegen het land te begaan en het verspreiding van propaganda.

De 15e afdeling van het revolutionaire hof heeft de gevangenisstraf verlaagd naar 5 jaar.

(Daneshu news – 3 Juni 2010)