20 juli 2010 – Amnesty International en Reporters zonder Grenzen vragen aandacht voor onmenselijke omstandigheden in de Iraanse gevangenissen.

In een gezamenlijke verklaring van 16 juli 2010 vragen de mensenrechtenorganisaties Amnesty International en Reporters zonder Grenzen  de aandacht voor de onmenselijke en vernederende omstandigheden waarin de politieke gevangenen in Iran verkeren. Zij worden beroofd van de meest fundamentele rechten, zoals het recht op adequate medische behandeling.

Het merendeel van de gevangenen is ziek, terwijl  medische zorg hen ontzegd word om druk uit te oefenen op de gevangenen en hun families, aldus de mensenrechtenorganisaties.

In de afgelopen maanden waren er in de gevangenissen verscheidene gevallen van een beroerte, met name in de beruchte Evin gevangenis (in Teheran) en Rajai-Shahr (in Karaj). Maar zelfs bij spoedgevallen werd behandeling in een ziekenhuis buiten de gevangenis niet toegestaan.

Volgens het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten, dat Iran heeft ondertekend, komt het weigeren van medische behandeling neer op foltering en wrede, onmenselijke en vernederende behandeling.

Amnesty International en Reporters zonder Grenzen veroordelen in hun verklaring de willekeurige detentie en mishandeling van gevangenen in Iran en eisen dat alle gevangenen toegang hebben tot adequate medische behandeling. Ze doen tevens opnieuw een oproep voor de onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van alle gevangenen die alleen maar worden vastgehouden omdat ze gewoon hun recht op vrijheid van meningsuiting en vergadering hebben uitgeoefend.