Een mensenrechtenactivist heeft in een interview met International Campaign for Human Rights in Iran verklaard dat honderden gevangenen zijn opgehangen bij geheime massa-executies in Vakil Abad-gevangenis in Mashhad, zonder medeweten van hun families of advocaten. Volgens deze activist zitten er 2100 terdoodveroordeelden in deze gevangenis in afwachting van executie in snelle, geheime massa-executies.

Na de berichten van gisteren over de massa-executies van gevangenen in de Vakil Abad-gevangenis verklaarde een mensenrechtenactivist dat hij in de afgelopen weken heeft gesproken met de families van de geëxecuteerden en informatie heeft verzameld over deze executies in Vakil Abad-gevangenis in Mashhad.

Volgens deze mensenrechtenactivist – wiens naam om veiligheidsredenen niet genoemd kan worden – zijn er in de afgelopen maanden ten minste 300 voornamelijk voor handel in verdovende middelen veroordeelde gevangenen geëxecuteerd in Vakil Abad; nog eens honderden wachten op executie. Volgens deze activist werd de meeste geëxecuteerden of terdoodveroordeelden drugshandel ten laste gelegd, en is een klein aantal veroordeeld tot vergelding (voor moord).

‘In de Vakil Abad-gevangenis in Mashhad zitten meer dan 2100 terdoodveroordeelden, de meesten van hen in verschillende hallen in celblok 5 van deze gevangenis. Massa-executies worden in het geheim uitgevoerd in groepen van 30 tot 70 mensen tegelijk, in celblok 6.1 van de gevangenis’, zei de activist.

‘Deze executies worden naar verluidt uitgevoerd op bevel en officiële aankondiging van de chef-aanklager van Iran, Mohseni-Ejei. Vanwege de druk die wordt uitgeoefend door mensenrechtenorganisaties, worden deze executies in het geheim uitgevoerd in gevangenissen in kleinere steden (buiten Teheran),’ voegde onze bron toe.

Deze bron benadrukte ook dat de gevangenen en hun families van tevoren absoluut geen weet hadden van de executies en zei: ‘Zelfs de gevangenen wisten niet dat hun vonnis zou worden voltrokken; ze werden slechts enkele uren voor de executies om onduidelijke redenen uit hun cellen gehaald en kort daarop geëxecuteerd zonder medeweten van hun families of advocaten… Op 8 april 2010 werden bijvoorbeeld 35 gevangenen in het geheim geëxecuteerd, maar officiële woordvoerders meldden slechts de executie van 5 gevangenen. In de meeste gevallen worden deze geheime massa-executies niet gerapporteerd in de officiële media.’

De mensenrechtenactivist verklaarde ook dat er in de laatste 6 maanden van het Perzische jaar 1388 (van eind september 2008 tot eind maart 2010) ten minste 150 gevangenen in het geheim zijn geëxecuteerd

‘In de afgelopen maand zijn de aantallen executies meer dan verdubbeld; in de afgelopen weken zijn er elke woensdag of donderdag 60 tot 70 personen in het geheim geëxecuteerd. Afgelopen woensdag 18 augustus werden 67 personen geëxecuteerd in celblok 6.1 in de Vakil Abad-gevangenis en drie weken daarvoor werden er 70 anderen geëxecuteerd in een massa-executie’.

‘Het aantal ter dood veroordeelde gevangenen alleen in celblok 5 in Vakil Abad is als volgt:

Hall 101, Celblok 5 – ongeveer 800 personen
Hall 102, Celblok 5 – meer dan 600 personen
Hall 103, Celblok 5 – meer dan 100 personen
Hall 104, Celblok 5 – meer dan 100 personen

Hij verklaarde ook dat er deze week en in de komende weken honderden gevangenen zullen worden geëxecuteerd.
‘Deze massa-executies zullen geregeld worden uitgevoerd op elke woensdag van de Ramadanmaand in celblok 6.1, dat geleid wordt door de Intelligence Unit van de Vakil Abad-gevangenis in Mashhad’, zei deze activist.  (International Campaign for Human Rights in Iran – 25 aug. 2010)