Volgens rapportages is politiek gevangene Zahra Bahrami overgebracht naar een isoleercel, in cellenblok 209 in de Evin gevangenis. Zij is gearresteerd op 27 December, tijdens Ashura, tijdens een demonstratie tegen de verkiezingsuitslagen. Zij is hiernaar overgebracht, omdat zij heeft geweigerd de bekentenis, die zij heeft gemaakt na martelingen, te herhalen tijdens een showproces voorgezeten door rechter Salavati. De “bekentenis” is uitgezonden op de Iraanse Staatstelevisie. Bahrami heeft geweigerd haar dochter te betrekken in een poging de mishandelingen en de valse beschuldigingen te verhullen.

Bahrami staat onder hevige druk van agenten van de inlichtingen diensten om de beschuldigingen van het hof te bevestigen. Ze hebben onder andere gedreigd, dat ze ter dood zal worden veroordeeld, wegens het ‘voeren van oorlog tegen god’.

Bahrami heeft momenteel ernstige hartklachten, die zich pas zeer recent hebben geopenbaard, vermoedelijk als gevolg van haar behandeling. Deze 45 jaar oude politiek gevangene is een moeder van twee kinderen, en heeft zowel de Nederlandse nationaliteit als de Iraanse. Zij was op bezoek in Iran om haar kinderen te zien en werd gedurende de Ashura protesten gearresteerd.

(Mensenrechten en democratiserings activisten in Iran – 16 October, 2010)