13 november 2010 – Een overgrote meerderheid van VN-lidstaten roept op tot een wereldwijd moratorium op executies.

De derde Commissie van de Algemene Vergadering van de VN, die zich bezighoudt met de mensenrechten, heeft op 11 november met grote meerderheid een resolutie aangenomen waarin de internationale gemeenschap wordt opgeroepen tot een moratorium op het toepassen van de doodstraf – als eerste stap naar volledige afschaffing van de doodstraf. Vòòr de resolutie, waarvan de formele goedkeuring in december in de Algemene Vergadering van de VN zal plaatsvinden, stemden 107 van de 192 VN-lidstaten, er waren 36 onthoudingen en 38 staten, waaronder Iran, verwierpen de resolutie.

Mensenrechtenorganisaties noemden het aannemen van de resolutie een groot succes, een bevestiging van de onomkeerbare trend naar het mondiaal afschaffen van de doodstraf. Vergeleken met de laatste keer dat een dergelijke resolutie werd goedgekeurd waren er nu acht tegenstemmers minder.

In december 2007 heeft de Algemene Vergadering van de VN voor het eerst een resolutie aangenomen om een algemeen en wereldwijd moratorium op executies af te roepen. De historische resolutie van 2007 heeft de afschaffing van de doodstraf als nieuwe standaard voor respect voor de mensenrechten wereldwijd vastgelegd.

Hoewel er nog geen internationale consensus is over het afschaffen van de doodstraf, is de bevestiging van de resolutie van 2007 dit jaar een duidelijk teken dat de overgrote meerderheid van VN-lidstaten uit alle werelddelen een moratorium op de doodstraf onderschrijven.

Het streven naar de afschaffing van de doodstraf is een fenomeen van recente tijden. In 1899, op de drempel van de 20ste eeuw, werd er in slechts drie staten geen doodstraf toegepast. In 1948, toen de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens door de Verenigde Naties werd vastgesteld, was het aantal landen zonder doodstraf gegroeid tot een bescheiden acht. Op dit moment  is het aantal landen dat de doodstraf bij wet of in de praktijk heeft  afgeschaft gestegen tot 136, meer dan twee derde van de landen in de wereld.

Het “recht op leven” is vastgelegd in artikel 6 van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten van de Verenigde Naties. Daarin staat ondubbelzinnig: “Niemand mag willekeurig van het leven worden beroofd.”